EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een verzameling subsidieprogramma’s gericht op de economische ontwikkeling en kansen in bepaalde regio’s. Nederland heeft vier van deze EFRO-gebieden:

  • regio Noord (Friesland/Groningen/Drenthe), via het programma OP-Oost van SNN.
  • regio Oost (Gelderland/Overijssel), via het programma OP-Oost .
  • regio Zuid (Limburg, Zeeland en Noord-Brabant), via het programma OPZuid van Stimulus.
  • • regio West (Flevoland/Utrecht/Noord- en Zuid-Holland), via  het programma Kansen voor West.

Elke EFRO-regio werkt met een eigen meerjarenprogramma, met eigen prioriteiten en subsidiethema’s

EFRO-gelden voor ontwikkeling van de regionale economie

De EFRO-gelden zijn bedoeld voor het versterken van de regio-economie, en dus niet specifiek voor het steunen van individuele bedrijven. EFRO-programma’s bieden met name kansen voor sterke regionale samenwerkingen (meestal tussen meerdere bedrijven, vaak aangevuld met een kennisinstelling of overheid).

EFRO Projecten

EFRO-subsidies gaan naar samenwerkingsprojecten die draaien rondom technische innovaties, en die een forse impact hebben voor de regionale economie en voor (groepen) MKB-bedrijven.  U kunt daarbij denken aan projecten als: proeftuinen, pilots, kennisnetwerken, of gezamenlijke test- of onderzoeksfaciliteiten of R&D-samenwerkingen. Soms is ook subsidie mogelijk voor nieuwe en vernieuwende samenwerkingen binnen de productieketen, of rondom sectoroverstijgende cross-overs of CO₂-reductie.

EFRO aanvragen

Elk van de vier Nederlandse EFRO-programma’s werkt met eigen indieningsrondes met wisselende thema’s (bijvoorbeeld rondom bepaalde typen samenwerkingsprojecten of specifieke sectoren).Niet alleen de aanvraagtermijnen maar ook de subsidievoorwaarden verschillen per EFRO-regio.

Het informeel voorleggen van projectvoorstellen voor samenwerkingsprojecten kan doorlopend. Dit is ook raadzaam, gezien de hoge eisen die worden gesteld aan een project en het uitvoerende consortium.

De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald. In het algemeen gaat het om forse bedragen. Ter illustratie: de subsidie vergoedt vaak zo’n 25 tot 40% van de projectkosten. Wel moeten de projectkosten vaak uitkomen boven een bepaalde drempel (bijvoorbeeld 200.000 of 400.000 euro).

Diensten voor EFRO

Alleen de beste samenwerkingsprojecten krijgen deze subsidie:

  • wij kunnen u helpen om ervoor te zorgen dat uw project optimaal aansluit op de regionale beleidsprioriteiten, de Regionale Innovatiestrategie (RIS3) en Innovatie Agenda’s.
  • ook zullen wij ervoor zorgen dat uw project goed scoort op alle beoordelingscriteria die de subsidieverstrekker hanteert, bijvoorbeeld ten aanzien van het projectplan, de projectorganisatie (samenwerking, taakverdeling), de projectdoelen (de nieuwheid ervan, een plan van aanpak), regionale impact (met goede cijfermatige onderbouwing) en een sterke businesscase.
  • ook kunnen wij uw plan eerst op hoofdlijnen informeel voorleggen aan de subsidieverstrekker, om de feedback te gebruiken voor het verder versterken van uw uiteindelijke subsidieaanvraag.

Meer weten over de EFRO, of over wat Inventive NL voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

MIT >

MKB innovatiestimulering Topsectoren is een verzameling van verschillende subsidies voor technische innovaties

WBSO >

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

MIA/VAMIL >

De MIA en Vamil regelingen zijn de twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

De communicatie met InventiveNLen met name Frank Roelofs ervaar ik als kundig en prettig. Het resultaat is goed en deskundig.

Dhr. T.M.C. (Titus) Bartholomeus

Directeur, TherMass Innovations

We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Mw. Dr. W.F. van der Meide

R&D-manager, U-Cytech