Internationaal

Ondernemen gaat verder dan de Nederlandse grenzen. Samenwerkingen met bedrijven en organisaties die niet op Nederlandse bodem gevestigd zijn, wordt steeds meer de norm. Zowel grote organisaties als MKB’s gaan steeds vaker in het buitenland ondernemen. Om internationale projecten te bevorderen zijn er verschillende subsidieregelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Wilt u een joint venture opstarten voor uw bedrijf? Of heeft u plannen voor een samenwerking die technologische innovatie kan stimuleren? Wellicht dat een deze subsidies interessant kan zijn voor uw onderneming,

Uw project in aanmerking voor een internationale subsidie?

Veel internationale projecten hebben betrekking op technologische ontwikkelingen, zijn grensoverschrijdende innovaties of hebben te maken met het opzetten van een joint venture. Het belangrijkste voor internationale projecten is dat er altijd verbinding blijft metNederland. Welke subsidie voor u relevant is hangt volledig af van de invulling, tijdsduur en soort project. U kunt denken aan internationale projecten als:

  • opzetten van een duurzame textielfabriek in het buitenland
  • innovatieve technologie die in meerdere landen toepasbaar is
  • haalbaarheidsstudie
  • demonstratieproject

Subsidie aanvragen voor internationale projecten

Heeft u een bedrijf of organisatie dat in aanmerking komt voor een van de internationale subsidies? Dan kunt u een aanvraag indienen. Per subsidie of regeling is er een vaste aanvraagperiode. Om de slagingskans te vergroten helpen onze specialisten u graag. InventiveNL adviseert en ondersteunt u waar nodig. Bovendien zullen wij gedurende het gehele aanvraagproces er op toezien dat u niks over het hoofd ziet. Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.

FTI >

Subsidieprogramma van de Europese Commissie, dat hoort bij het HORIZON 2020 -programma gericht op hoogwaardige innovaties

DHI >

Subsidieregeling voor Nederlandse bedrijven met ambities om te excelleren op een nieuwe internationale doelmarkt

SIB/VIO Voucher >

Nederlandse MKB-ers die zich willen oriënteren op buitenlandse markten kunnen een beroep doen op de subsidievouchers

SME-subsidie >

Horizon SME-instruments is het omvangrijke Europese meerjarenprogramma ter bevordering van R&D en innovatie gericht op MKB

Eurostars >

Een subsidieprogramma voor hoogwaardige R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium.

Onze klanten vertellen

De communicatie met InventiveNLen met name Frank Roelofs ervaar ik als kundig en prettig. Het resultaat is goed en deskundig.

Dhr. T.M.C. (Titus) Bartholomeus

Directeur, TherMass Innovations

We hebben in InventiveNL een partner gevonden die past bij onze bedrijfscultuur: snel schakelen om kansen te benutten.

Demian de Wit

Manager New Product Development, Mourik

Onze adviseurs van InventiveNL hebben zich goed ingelezen in onze technieken en toepassingen, die door de wetgeving moeilijk te combineren zijn.

Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt

Directeur, HVR Milieumanagement