Overheidskrediet

Overheidskredieten zijn speciaal bedoeld voor ondernemers die moeilijk terecht kunnen bij commerciële banken of financiers. Het gaat hierbij om verschillende laagdrempelige zakelijke kredietfaciliteiten, zoals het Microkrediet, het MKB-krediet, het Hypothecair krediet en het Flexibel krediet.

Er zijn overheidskredieten voor bestaande of nieuw op te richten bedrijven (of stichtingen). In de regel zal het dan gaan om bedrijven met een Nederlandse rechtsvorm, die zijn (of worden) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en die zich vooral (gaan) richten op de Nederlandse markt.

Overheidskrediet projecten

Een overheidskrediet kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld:

  • een bedrijfsverbouwing;
  • de aankoop van een bedrijfspand;
  • investeringen in inventaris, machines, voorraden;
  •  een bedrijfsovername;
  • het starten van een nieuw bedrijf of een ondernemend idee.

 

Voordeel overheidskrediet

Een overheidskrediet zal meestal bestaan uit een geldlening van maximaal 250.000 euro. Het is dus geen subsidiegift, maar een lening die moet worden terugbetaald. Dat zal bij goede bedrijfsplannen geen probleem zijn, want die zullen de ondernemer geld gaan opleveren.

Overheidskrediet aanvragen

Het aanvragen van een overheidskrediet kan (vrijwel) doorlopend.

Zonder goed ondernemersplan kunt u geen overheidskrediet aanvragen. In sommige gevallen moet u ook beschikken over een eerdere afwijzing van een kredietaanvraag bij uw bank.  Ook het geven van openheid over eerdere bedrijfsactiviteiten kan soms nodig of zinvol zijn.

Diensten voor overheidskrediet

  • wij kunnen u adviseren over welk type overheidskrediet het beste past bij uw plannen of activiteiten;
  • wij kunnen u helpen bij het opstellen, updaten of toetsen van uw ondernemersplan of kredietaanvraag;
  • ook  adviseren wij over financieringsvormen als seed-money, borgstelling, crowdfunding, factoring etc.

Meer weten over overheidskrediet of over de diensten van InventineNL? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

Praktijkleren >

Subsidie voor werkgever die leerlingen van bepaalde opleidingen een praktijkstage aanbieden bij hun bedrijf.

FTI >

Subsidieprogramma van de Europese Commissie, dat hoort bij het HORIZON 2020 -programma gericht op hoogwaardige innovaties

MIA/VAMIL >

De MIA en Vamil regelingen zijn de twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

Uitstekende communicatie. Snel, effectief en via een vast contactpersoon

Bas Eerden

Manager Product & Marketing Department, Alphatron Marine

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.