Personeel & Arbeid subsidie

Voor elke branche geldt dat u veel baat heeft bij goed opgeleid personeel. Er zit een nauw verband tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Om in de vraag naar goed opgeleid personeel te voorzien zijn er subsidies en regelingen vrijgegeven die scholingstrajecten ondersteunen. Heeft u een opleidingstraject voor uw werknemers? Of bent u bereid om leerwerkplekken beschikbaar te stellen binnen uw organisatie of bedrijf? Wellicht zijn een aantal van ondergenoemde subsidies interessant voor uw onderneming.

Uw bedrijf in aanmerking voor Personeel & Arbeid subsidie?

Er zijn verschillende regelingen opgesteld vanuit het wettelijk Sociaal Akkoord die subsidieregelingen mogelijk maken voor verschillende takken binnen het bedrijfsleven. Centraal staat het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Welke subsidie voor u relevant is hangt volledig af van de invulling, tijdsduur en soort opleidingstraject. U kunt denken aan scholingssubsidies voor:

  • bestrijding van jeugdwerkloosheid
  • duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
  • praktijkleren
  • samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Subsidie aanvragen voor Personeel & Arbeid

Heeft u een bedrijf of organisatie dat in aanmerking komt voor een van de subsidies binnen het thema Personeel & Arbeid? Dan kunt u een aanvraag indienen. Per subsidie of regeling is er een vaste aanvraagperiode. Om de slagingskans te vergroten helpen onze specialisten u graag. InventiveNL adviseert en ondersteunt u waar nodig. Bovendien zullen wij gedurende het gehele aanvraagproces er op toezien dat u niks over het hoofd ziet. Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.

Praktijkleren >

Subsidie voor werkgever die leerlingen van bepaalde opleidingen een praktijkstage aanbieden bij hun bedrijf.

Overheidskrediet >

Overheidskredieten zijn speciaal bedoeld voor ondernemers die moeilijk terecht kunnen bij commerciële banken of financiers.

Onze klanten vertellen

We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Mw. Dr. W.F. van der Meide

R&D-manager, U-Cytech

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.

We hebben in InventiveNL een partner gevonden die past bij onze bedrijfscultuur: snel schakelen om kansen te benutten.

Demian de Wit

Manager New Product Development, Mourik