SVA – Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken

In het jaar 2024 zullen asbestdaken in Nederland verboden zijn. Als eigenaar van een asbestdak kunt u gebruik maken van een tijdelijke subsidieregeling, bedoeld voor het saneren van het asbestdak. In principe iedereen met een asbestdak. Dus particulieren, bedrijven, non-profit instellingen en overheidsorganisaties. Zij kunnen subsidie aanvragen als ze zelf kosten maken voor het verwijderen van een ‘eigen’ asbestdak.

Subsidie van asbestsaneringen

Het moet gaan om het saneren van een asbestdak:

 • het dak moet in contact staan met de buitenlucht (bijv. golfplaten/dakleien);
 • de sanering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;
 • er gelden geen minimumeisen (meer) voor wat betreft het oppervlak van het dak.

Subsidievoordeel SVA

De subsidie vergoedt een deel van de kosten, en kan oplopen tot een bedrag van €25.000 per adres (€4,50 per m² verwijderd asbestdak).

SVA subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan tot uiterlijk eind 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, zolang het jaarbudget reikt.  U kunt deze subsidie aanvragen nadat het asbestdak is verwijderd (let op: u moet de subsidieaanvraag doen binnen 6 maanden na de asbestverwijdering).

Waar moet u op letten bij het aanvragen van de SVA?

 • de subsidie is niet bedoeld voor het saneren van ‘inpandig’ asbest.
 • vóór de asbestverwijdering moet u een verplichte inventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf;
 • let op: u moet de subsidieaanvraag doen binnen 6 maanden na de asbestverwijdering;
 • de asbestverwijdering moet worden gemeld in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Diensten voor SVA

 • wij helpen bij het voorbereiden van uw asbest-sanering (incl. de voorafgaande inventarisatie);
 • ook kunnen wij u in contact brengen met enkele gecertificeerd asbestsaneringsbedrijven;
 • uiteraard kunnen wij de subsidie voor u aanvragen en indicatieve subsidieberekeningen maken;
 • bent u actief als asbestsaneringsbedrijf? Inventive NL kan de subsidie aanvragen voor uw klanten.

Wilt u meer weten over de SVA? Neem dan contact op ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

ISDE >

Subsidie voor de aanschaf van installaties voor de kleinschalige productie van duurzame warmte

EIA >

De belangrijkste fiscale subsidie voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

TSE >

Verzameling van subsidieprogramma’s gericht op technologische ontwikkelingen in de energiesector.

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Mw. Dr. W.F. van der Meide

R&D-manager, U-Cytech

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.