TSE-DEI, Demonstratie Energie Innovatie

De DEI is een van de TSE-subsidieprogramma’s. De DEI is gericht op het demonstreren van nieuw ontwikkelde innovatieve producten rondom energiebesparing of hernieuwbare energiebronnen. Onder producten vallen hier ook: systemen, technieken, processen en diensten.  Het moet gaan om een energieproduct dat nieuw is voor Nederland én dicht tegen de commercialiseringsfase zit.

De details rondom de TSE-DEI subsidie voor 2018 zijn op dit moment nog niet bekend: de onderstaande tekst is gebaseerd op verwachtingen en primair bedoeld als een algemene introductie.

De subsidie voor Demonstratie Energie-Innovaties

Nederlandse ontwikkelaars (en/of gebruikers) van nieuw ontwikkelde energiebesparende producten. Bijvoorbeeld fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.  Bij deze TSE-deelregeling is samenwerking gewenst, maar niet strikt vereist.

DEI Projecten

De DEI-subsidie is bedoeld voor het in de praktijk ‘demonstreren’ van een recent ontwikkelde energie-innovatie die nog niet op de markt is. U kunt denken aan eerste praktijktoepassing van een prototype bij een eindgebruiker. De projectkosten zullen vooral bestaan uit fysieke investeringen, maar er mag ook nog sprake zijn van een laatste stuk experimentele ontwikkeling. Ook voor industriële pilots kan de DEI worden aangevraagd.

Subsidievoordeel DEI

De subsidie vergoedt doorgaans 30% van de projectkosten en kan oplopen tot €6 miljoen per energiedemonstratie-project. Een project mag een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.

DEI-Subsidie aanvragen

De DEI-subsidie werkt net als de overige TSE-programma’s met officiële indieningsrondes (tenders). In 2017 waren er twee tenders (in het voorjaar en in het najaar). De nieuwe DEI-ronde in 2018 wordt verwacht vanaf april. Wij adviseren belangstellenden echter om reeds voor die tijd contact met ons op te nemen, zodat wij de voorbereidingen van de aanvraag tijdig kunnen opstarten (ook gezien de grote belangstelling voor deze subsidie).

De DEI-subsidies worden verdeeld volgens het tender-principe (alleen de beste projecten ontvangen subsidie).
Voor enkele specifieke thema’s is geen DEI-aanvraag mogelijk (productiemachines voor energieproducten en voor bepaalde biobrandstoffen).

Meer weten over de DEI-Subsidie of InventiveNL? Neem contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

TSE >

Verzameling van subsidieprogramma’s gericht op technologische ontwikkelingen in de energiesector.

EIA >

De belangrijkste fiscale subsidie voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

MIA/VAMIL >

De MIA en Vamil regelingen zijn de twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

Onze klanten vertellen

De communicatie met InventiveNLen met name Frank Roelofs ervaar ik als kundig en prettig. Het resultaat is goed en deskundig.

Dhr. T.M.C. (Titus) Bartholomeus

Directeur, TherMass Innovations

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

Wij ervaren de communicatie met InventiveNL en in het bijzonder met dhr. Frank Roelofs als erg prettig door de korte lijnen en professionele kennis.

Dhr. R. (Ruben) de Jong

Bedrijfsleider, Guillaume Janssen