MIA 2020: fouten in de milieulijst 2020 ontdekt en hersteld

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd (als die mogelijkheid er is). Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. De Milieulijst 2020, met daarin de bedrijfsmiddelen die dit jaar voor de MIA en VAMIL in aanmerking komen, is op enkele punten gecorrigeerd.

Welke fouten stonden in de Milieulijst?

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stonden er een aantal fouten in de milieulijst 2020 en dan met name in de omschrijvingen van de bedrijfsmiddelen D 6101 en E 6126.

Bij het bedrijfsmiddel “circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie” die in de milieulijst beter bekend staat als code D 6101, werd in de omschrijving van dit bedrijfsmiddel verwezen naar punt acht, terwijl de omschrijving uit zeven punten bestaat.

Bij het bedrijfsmiddel “duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw (volgens LEED 4 BD+C)” die in de milieulijst beter bekend staat als code E 6126, werden eisen opgenomen in de omschrijving onder punt vier en vijf die gelijk zijn aan de eisen die beschreven staan onder code D6125, terwijl met D 6125 een hoger ambitieniveau beoogd wordt dan met E 6126

Wat betekent dit nu?

De benoemde fouten worden met terugwerkende kracht hersteld tot en met 1 januari 2020, zodat de onjuistheden voor heel 2020 zijn gerepareerd. Dit zou invloed kunnen hebben op MIA aanvragen die eerder dit jaar zijn ingediend voor de codes D 6101 en E 6126. Het loont om dit nader te onderzoeken.

Neem contact op

Heb je vragen over deze wijzigingen of wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de MIA – VAMIL subsidie? Vul dan hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.