MIT: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), wordt op 7 april 2020 (9.00 uur) geopend voor haalbaarheidsprojecten en gaat op 11 juni 2020 (9.00 uur) open voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum voor beide typen projecten is 10 september 2020 (17.00 uur)

Let op! Bij de MIT haalbaarheid geldt vaak dat het budget al binnen enkele dagen is uitgeput.

MIT Haalbaarheid 2020

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT Haalbaarheid) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) binnen provincies te stimuleren.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000!

Een haalbaarheidsproject betreft een onderzoek naar en de analyse van de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Het uiteindelijke doel is om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan. Tot slot moet worden aangegeven welke middelen nodig zijn om een project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Te ondersteunen activiteiten moeten passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren. Dit betreft de thema’s zoals omschreven in de innovatieprogramma’s voor de topsectoren:

MIT R&D samenwerking 2020

MKB-ondernemers kunnen namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een dergelijk project is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Een MIT-R&D project bestaat uit een industrieel onderzoek en een experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door minimaal 2 MKB-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

De subsidie vergoedt 35% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject.

Let op! In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie is dit een tenderregeling. Dit houdt in dat RVO projecten rangschikt en alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Hieronder volgt een kort overzicht van de puntenverdeling:

  • Technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht: max 30 punten;
  • Economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D-samenwerkingsverband, de topsectoren, of de Provinciale economie: max 30 punten;
  • De kwaliteit van de R&D-samenwerking is hoger , tenminste blijkend uit de kwaliteit van het projectplan, de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie: max 30 punten;
  • Er is sprake van meer sector overstijgende combinaties en van combinaties van topsectoren, die niet conventioneel zijn: max 10 punten.

MIT subsidie aanvragen

Wil je de slaagkans van jouw MIT aanvraag vergroten? Vanuit InventiveNL helpen wij graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op.