MIT ook in 2019 beschikbaar voor het innovatieve mkb

De overheid heeft diverse subsidieprogramma’s in het leven geroepen om het innoverend vermogen van het Nederlandse mkb te bevorderen. Eén daarvan is de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Als mkb-ondernemer kunt u via de MIT-regeling subsidie ontvangen voor uw innovatie activiteiten. De MIT bestaat uit verschillende instrumenten die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovatie. Voor 2018 was er een budget van bijna 30 miljoen euro. Ook in 2019 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen.

Voor wie is de MIT?

De MIT is al jarenlang een lopend programma. De regeling is bedoeld om de innovatieve activiteiten die in het mkb plaatsvinden beter aan te laten sluiten bij de topsectoren. Topsectoren zijn de technologiegebieden waarin het Nederlandse bedrijfsleven en het onderzoek binnen de Nederlandse universiteiten/onderzoeksinstituten van wereldklasse zijn. Om dit niveau te behouden, heeft de overheid 9 topsectoren aangewezen:

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energy en Biobased
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
  • Life Sciences & Health (LSH)
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
  • Water & Maritiem

Instrumenten voor de MIT-regeling

Het is bekend dat de MIT ook in 2019 weer zal worden opengesteld. U kunt dan een beroep doen op de volgende instrumenten: haalbaarheidsproject, kennisvoucher, R&D samenwerkingsproject en subsidie voor innovatieadvies-trajecten met een externe partij. De belangrijkste instrumenten voor mkb’s worden hieronder uitgelicht.

Haalbaarheidsproject

Hierin worden de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject onder de loep genomen. Er wordt onder andere gekeken of de technische oplossing haalbaar is voor een redelijke prijs, hoe groot de markt is en wie de concurrenten zijn. Voor het MIT-haalbaarheidsproject is er een subsidie van maximaal 20.000 euro beschikbaar. Ook in 2019 kun u gebruik maken van het haalbaarheidsproject. De exacte datum is nog niet bekend. De aanvragen zullen beoordeeld worden op volgorde van binnenkomst. Het is belangrijk om op de eerste dag al uw aanvraag te doen. De MIT-haalbaarheidssubsidie is erg populair. De eerste dag wordt de subsidie al flink overschreven. Op de eerste dag wordt er geloot welke aanvragen wel en niet in aanmerking komen voor subsidie. Wees er dus op tijd bij.

Kennisvoucher

Dit is een waardebon waarmee een mkb-ondernemer een kennisinstelling kan inschakelen om een kennisvraag te laten beantwoorden. De voucher heeft een waarde van 3.750 euro. U kunt deze voucher inruilen voor advies en raadpleging van relevante kennisinstellingen. Ook bij de voucher geldt dat u er op tijd bij moet zijn. U heeft anders kans dat de vouchers al zijn verdeeld.

R&D Samenwerkingsproject

U kunt hier samen met een andere mkb-onderneming een product of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Via een tenderprocedure wordt er gekeken welke aanvraag subsidie ontvangt. Bij het R&D Samenwerkingsproject geldt niet ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Een externe commissie kijkt hier of de indiener aan bepaalde voorwaarden voldoet en wat de beste aanvragen met de hoogste scores zijn.
Voor een R&D Samenwerkingsproject moeten er minimaal twee mkb-ondernemers werken aan een nieuwe product of dienst. De subsidie voor een samenwerkingsproject varieert tussen de 200.000 en 350.000 euro.  

MIT combineren met andere regelingen

Als u gebruikmaakt van de MIT, dan komt u waarschijnlijk ook in aanmerking voor andere innovatiesubsidies (zoals de WBSO). Het is dan belangrijk om de aanvraagprocessen van de verschillende subsidies onderling goed op elkaar af te stemmen. In ons subsidieadvies doen wij een quickscan van uw bedrijf en worden uw subsidiekansen in kaart gebracht. Op deze manier worden uw subsidiekansen optimaal benut. Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen via onderstaand contactformulier of door ons te bellen op 088 465 04 65.

Neem contact met ons op