MKB!dee is gewijzigd en opent in oktober 2020

De regeling Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (BMK) – vooral bekend onder de naam MKB!dee – wordt van 20 oktober tot en met 15 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Dit jaar is de regeling extra interessant, aangezien elk idee om de leercultuur in het mkb te versterken voor subsidie in aanmerking kan komen. Bij deze regeling is er sprake van 100% subsidie!

Wat is het doel van deze regeling?

Het doel van de regeling MKB!dee (BMK) is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel. Dit allemaal zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt versterkt.

Deze regeling is bedoeld voor Mkb-ondernemers of samenwerkingsverbanden bestaande uit: ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers mkb-ondernemer is. Landbouw- of visserijondernemingen zijn uitgesloten.

Wat levert de MKB!dee regeling op?

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000.

Wat is er gewijzigd?

MKB!dee is dit jaar verbreed en dat betekent dat elk idee om de leercultuur in het MKB te versterken in aanmerking kan komen voor subsidie. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers), die veelal door te weinig tijd, geld of capaciteit moeite hebben met het creëren van een goede leercultuur. Voor deze bedrijven óf samenwerkingsverbanden waarvan minstens één van de deelnemers zo’n kleine onderneming is, is € 2,7 miljoen gereserveerd van het totale subsidieplafond van € 10 miljoen. Tot slot zijn ook de rangschikkingscriteria aangepast. Projecten die relevant zijn voor technische en ICT-sectoren, voor de klimaat- en energietransitie en voor de digitaliseringstransitie kunnen bij de beoordeling extra punten verdienen.

MKB!dee aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de MKB!dee regeling? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.