MOOI subsidie: Aanvraagdata 2020 zijn bekend!

Om de verduurzamingsopgaven voor 2030 te halen, zijn forse inspanningen nodig. Met de nieuwe MOOI-subsidie zet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in op integrale innovatieve energie-oplossingen. De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI) kan dit jaar worden aangevraagd vanaf 1 juli tot en met 8 september 2020.

Wat is het doel van de MOOI-regeling?

Via de Mooi-subsidie stimuleert de overheid vroegtijdige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen via een missiegedreven aanpak. De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’. Dat in lijn ligt met het klimaatakkoord en de binnen de Topsector Energie opgestelde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030.

Budgetten & thema’s 2020

De eerste openstelling richt zich op de sectoren wind op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en industrie. Voor de eerste openstelling zijn de volgende deelbudgetten vastgesteld:

  • Windenergie op zee: € 10,1 miljoen;
  • Hernieuwbare elektriciteit op land: € 10,9 miljoen;
  • Gebouwde omgeving: € 27 miljoen;
  • Industrie: € 17 miljoen.

Hoogte van de MOOI- subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband en maximaal  € 4 miljoen per MOOI-project:

  1. 50% van de subsidiabele kosten, op het gebied van industrieel onderzoek;
  2. 25% van de subsidiabele kosten, op het gebied van experimentele ontwikkeling;
  3. 80% van de subsidiabele kosten, op het gebied van niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties bestaande uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling;
  4. 50% van de subsidiabele kosten, op het gebied van overige projectactiviteiten.

Vooraanmelding verplicht

Voordat een aanvraag kan worden gedaan, moet een vooraanmelding worden ingediend bij de Adviescommissie MOOI. De deadline voor het indienen van deze vooraanmelding is 20 april 2020. Bij de vooraanmelding hoeft uitsluitend globale informatie te worden verstrekt.

 

 

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul hieronder het contact formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.