Prinsjesdag 2018: wat betekent dit voor de WBSO en andere subsidies

Afgelopen dinsdag hebben we weer genoten van Prinsjesdag. Dat betekent voor veel mensen mooie beelden van de koets en prachtige hoeden op het binnenhof. Voor bedrijven en consultants betekent dit echter een spannende tijd. Welke plannen staan voor het komend jaar op de planning en wat voor invloed zal dat hebben op het bedrijfsleven? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de WBSO en andere regelingen?

Ontwikkelingen voor milieu en energie subsidie

Op het gebied van milieu en energie worden we nog langer in spanning gehouden. Er zijn nog niet veel details naar buiten getreden over de invulling van het Klimaatakkoord. De hoop is dat de plannen verder uitgekristalliseerd zullen worden in het laatste kwartaal van dit jaar. Over de drie bekendste stimuleringsmaatregelen op het gebied van milieu en energie zijn wel al wat ontwikkelingen bekend.

MIA, Vamil, EIA en SDE+

De MIA en Vamil zal de komende jaren ongewijzigd worden voortgezet tot en met 2024.

De EIA blijft ook nog minstens vijf jaar actief. Wel gaat in 2019 het aftrekpercentage omlaag naar 45% (is nu nog: 54,5%). Opvallend is hierbij dat het budget gelijk blijft. Dit hangt samen met de voorgenomen verbreding van de regeling. Details hierover zijn nog niet naar buiten gekomen.

Een regeling die ook verbreed gaat worden is de SDE+. Het kabinet wilt het mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor CO2 besparende middelen die huidig niet op de lijst staan. De details hiervoor moeten ook nog bekend gemaakt worden. In oktober 2018 opent de najaar ronde van de SDE+. Doe hier de SDE Quickscan om te kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie.

prinsjesdag

De WBSO blijft onveranderd

Als het gaat om innovatie stond Prinsjesdag dit jaar in het teken van continuïteit. De belangrijkste regeling, de WBSO, blijft onveranderd. Aanvankelijk had het kabinet een verhoging van de percentages in de WBSO voor ogen. Helaas is besloten om dit besluit uit te stellen in afwachting van de evaluatie over de WBSO. De voortzetting van de regeling betekent dat ondernemers hun innovatieprojecten in 2019 onverminderd kunnen doorzetten.

De innovatiebox ondergaat slechts een kleine verandering. De bepaling over het terugnemen van innovatiebox voordeel (in geval van het niet doorgaan van een octrooi of kwekersrecht) wordt aangesloten bij het exacte bedrag dat eerder buiten de heffing is gebleven; de huidige berekening in combinatie met het nieuwe (lagere) Vpb-tarief zou anders tot een verkeerde heffingsgrondslag leiden.

prinsjesdag wbso aanvragen

De thema’s voor innovatie

Binnen het onderwerp Innovatie gaat de regering over op een missie gedreven aanpak. Ze noemen hierbij vier thema’s:

  • landbouw, water & voedsel
  • gezondheid & zorg
  • energietransitie en duurzaamheid
  • veiligheid.

Deze thema’s sluiten aan bij het huidige topsectorenbeleid. De maatregelen die de komende tijd uitgewerkt worden zullen waarschijnlijk invloed hebben op de eisen van de huidige topsector subsidieregeling; de MIT.

Nieuwe regelingen voor innovatie

Voor 2019 zijn er naast de hiervoor besproken regelingen nog meer mogelijkheden voor de overheid om innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld:

  • De Seed Capital regeling
  • Het MKB-innovatiekrediet; een lening die niet hoeft te worden terugbetaald als de innovatie om bepaalde technische redenen geen doorgang vindt
  • Het financierings- en ontwikkelingsagenschap Invest-NL
  • Het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het mag duidelijk zijn dat Prinsjesdag elk jaar weer stof doet opwaaien. Dit jaar moeten we alleen wat meer geduld hebben voordat de plannen definitief uitgewerkt zijn. Hoe dan ook worden maatregelen in het bedrijfsleven op het gebied van milieu, energie en innovatie de komende jaar weer volop gestimuleerd.

 

Meer weten over onze diensten of wilt u een afspraak inplannen zodat wij u er alles over kunnen vertellen? Neem dan gerust contact met ons op.