SDE++: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

De allereerste aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) wordt opengesteld tussen 29 september en 22 oktober 2020 voor het indienen van subsidieaanvragen. Voor deze openstelling is een budget van 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Deze regeling biedt kansen voor bedrijven uit alle sectoren die investeren in een beter klimaat en CO₂-besparende technieken.

Wat houdt de SDE++ subsidie in?

De SDE++ richt zich, in tegenstelling tot de SDE subsidie, meer op de energietransitie. Bij deze nieuwe regeling blijven de subsidies voor het opwekken van duurzame energie wel bestaan. Aangezien de CO₂-reductie een centrale pijler is in het Nederlands klimaatbeleid, heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om 49% minder CO₂ uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990

Wat betekent dit voor zonnepanelen?

Met deze regeling zullen technologieën voortaan concurreren op basis van vermeden CO₂ in plaats van hoeveelheid opgewekte energie. Dit houdt in dat er bij zonnepanelen niet meer gekeken wordt naar hoeveel duurzame energie er wordt opgewekt, maar naar de besparing van fossiele brandstoffen. Technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO₂ reduceren komen als eerst in aanmerking voor subsidie.

Fasegrenzen openstelling 2020

De SDE++ werkt net als haar voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld. Dit betekent dat een aanvraag in de laatste fase meer subsidie kan opleveren, maar vanwege het ‘first come first serve’ principe bestaat het risico dat in een latere fase geen subsidie meer beschikbaar is. De fasen en bijbehorende bedragen deze najaarsronde zijn als volgt:

Fasegrenzen

Openstelling

Subsidiebedrag (€/ton CO)

Fase 1

29 september (vanaf 9.00 uur)

70

Fase 2

5 oktober (vanaf 17.00 uur)

85

Fase 3

12 oktober (vanaf 17.00 uur)

180

Fase 4

19 oktober (vanaf 17.00 uur) tot 22 oktober (17.00 uur)

300

 

Voorwaarden subsidie zonnepanelen

  1. Zakelijke aansluiting van minimaal 3x 100 Ampère;
  2. Vierkante meters vrij dakoppervlakte (minimaal 800 m2);
  3. Zon PV dient een piekvermogen te hebben van minimaal 15 KwP en bij een piekvermogen van meer dan 1 MwP dient een haalbaarheidsstudie te worden gedaan;
  4. Er moet een transportindicatie zijn aangevraagd.

SDE++ subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul hieronder het contact formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.