SDE+: Laatste subsidie voor het opwekken van hernieuwbare energie in 2019!

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor jouw energierekening. Binnenkort wordt de najaarsronde van de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) geopend. Dit is de laatste openstelling in de huidige vorm. Van 29 oktober tot en met 14 november kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die duurzame energie opleveren. Heb jij plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Lees dan verder en kijk of jij in aanmerking komt voor deze subsidie.

Wat houdt de SDE subsidie in?

De SDE+ is géén investeringssubsidie voor de aanschaf van installaties, maar een exploitatiesubsidie voor nieuwe of te verbeteren installaties. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze energie en de meerkosten van duurzame energie. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 of 15 jaar.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Wat zijn de voorwaarden?

Specifiek voor zonnepanelen zijn dit de vier belangrijkste voorwaarden:

  1. Er is sprake van een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80a);
  2. Er zal minimaal 15 KwP opgewekt worden met de zonnepanelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  3. De zonnepanelen worden binnen 1,5 jaar na de beschikking in gebruik genomen;
  4. Bij een installatie van meer dan 500 KwP vraagt de subsidievertrekker om een haalbaarheidsstudie.

Een andere belangrijke voorwaarde die voor de gehele SDE+ regeling geldt, is de verplichting voor het aanleveren van een transportindicatie. Dit is een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. Deze verplichting heeft betrekking op hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa.

In welke fase kan er het best SDE aangevraagd worden?

De subsidie is deze keer weer beschikbaar in drie fasen; de vergoeding in de eerste fase is het laagst en in de laatste fase het hoogst. Dit betekent dat een aanvraag in de laatste fase dus meer subsidie kan opleveren, maar vanwege het ‘first come first serve’ principe bestaat het risico dat in een latere fase geen subsidie meer beschikbaar is. De fasen en bijbehorende bedragen deze najaarsronde zijn als volgt:

  • fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 29 oktober 2019 (9.00 uur);
  • fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 4 november 2019 (17.00 uur);
  • fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 11 november 2019 (17.00 uur).

Om maximaal gebruik te maken van de SDE+ subsidie is een juiste indienstrategie cruciaal. Daarbij is zicht op ‘de markt’ (welke technieken zijn gangbaar, wat doen andere bedrijven, hoe was het SDE+ aanvraagverloop de afgelopen jaren) belangrijk.

Bovenop de SDE+ subsidie nog andere subsidies aanvragen?

Als producent mag jij, naast SDE-subsidie, andere voordelen ontvangen uit steunmaatregelen (dit kunnen zowel subsidies als fiscale voordelen zijn). Het is echter mogelijk dat een correctie op de SDE-subsidie moet worden toegepast. Om te bepalen of een correctie noodzakelijk is, moet een cumulatietoets worden uitgevoerd.

Transitie SDE+ naar SDE++ in 2020

Vanaf 2020 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich tot die tijd richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

De SDE++ wordt nu in overleg met marktpartijen verder uitgewerkt. Naar verwachting krijgt de Tweede Kamer in het najaar van 2019 het definitieve voorstel voor de SDE++. Vanaf 2020 gaat de nieuwe regeling in.

Meer weten?

Wil je meer informatie of advies van onze specialisten? Neem dan contact met ons op via het formulier. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op!