SET COVID-19 2.0: subsidie voor zorg en ondersteuning op afstand

Naar aanleiding van het eerdere succes van de regeling SET COVID 19, heeft het ministerie van VWS sinds juli de regeling SET COVID-19 2.0 in het leven geroepen. Tot 30 november 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend. Hiervoor heeft het ministerie 77 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Wat houdt de regeling in?

De SET COVID-19 2.0 regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning vanuit de Wmo.  De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende. Het budget van deze regeling is verdeeld, hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Wat is het doel van de SET COVID-19 2.0?

Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan maximaal 40% ingezet mag worden voor de aanschaf van en lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kan het subsidiebedrag ingezet worden om externen in te huren die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Per organisatie worden in totaal maximaal 5 aanvragen gehonoreerd (inclusief SET COVID-19 1.0 regeling) en één per categorie. De volgende categorieën worden onderscheiden;

 • beeldschermzorg voor e-consults
 • (tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen
 • telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie
 • sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning
 • zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur
 • medicatietoediening en/of medicatiecontrole
 • communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners
 • zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma
 • overige e-health toepassingen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Hieronder volgen een aantal belangrijke voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen:

 1. De aanvrager is een aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg en heeft minimaal 50 actieve cliënten. Aanbieders van zorg zoals bedoeld onder de Jeugdwet vallen buiten deze regeling;
 2. Er wordt subsidie aangevraagd om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers;
 3. De e-health toepassingen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn al in gebruik bij minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland.

Meer weten?

Wil je meer weten over de SET COVID-19 2.0 en hoe InventiveNL jou kan helpen?  Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.