WBSO gaat omhoog in 2020

Tarief tweede schijf gaat omhoog
Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de WBSO percentages in 2019 gelijk blijven aan 2018. In 2020 worden de WBSO percentages daarentegen wel verhoogd. Dit is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen nu de dividendbelasting toch behouden blijft. Met deze maatregelen wil het kabinet het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland verbeteren.

WBSO percentage tweede schijf omhoog

In 2020 gaat het tarief van de tweede schijf naar 16% (momenteel is het tarief 14%). Voor innovatieve ondernemers betekent dit een verlaging van de af te dragen loonbelasting. Hierdoor hebben zij een groter voordeel voor de (loon)kosten ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De verhoging heeft betrekking op de tweede schijf. Alleen bedrijven met een S&O-loonsom van 350.000 euro of meer profiteren van de verhoging.

Verlaging vennootschapsbelasting

Naast de verhoging van het WBSO percentage komt het kabinet ook met andere maatregelen. Eén hiervan is de verlaging van de vennootschapsbelasting (of winstbelasting). Het hoge en het lage tarief worden hiervan verlaagd. Een gevolg van deze verlaging is dat het netto voordeel van de EIA, MIA en Innovatiebox vanaf 2020 zal afnemen. Als u nog geen gebruik maakt van deze fiscale stimuleringsregelingen is het dus van belang om deze zo snel mogelijk te benutten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen? Neem dan contact met ons op!

Vraag nu WBSO aan voor 2019

De verhoging van het WBSO percentage van 2% geldt pas vanaf 2020. De percentages van 32% en 14% blijven voor 2019 gehandhaafd. Wilt u vanaf 2019 starten met speur- en ontwikkelingswerk? Dan heeft u nog tot en met 30 november 2018 de tijd om uw aanvraag in te dienen. InventiveNL helpt u graag met het opstellen en indienen van uw WBSO aanvraag.