SDE+ – Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De SDE+ najaarsronde is geopend.

De SDE+ is een subsidie voor bedrijven en instellingen die schone, duurzame energie willen produceren. Het gaat daarbij om groene stroom of groen gas, opgewekt uit hernieuwbare bronnen (biomassa, geothermie, water, wind of zon). In 2019 is voor de SDE+ 10 miljard euro beschikbaar.

Waarvoor kan de SDE+ subsidie aangevraagd worden?

De SDE+ subsidie kan worden aangevraagd voor de opwekking van duurzame energie via verschillende technieken /installaties. Je kunt daarbij denken aan:

Z

zonne-energie en zon-thermie.

Z

geothermie (aardwarmte);

Z

water (waterkracht, stromingsenergie, osmose);

Z

windenergie (windturbines op land, dijk of in meer);

Z

biomassa (o.a. vergisting, verbranding, vergassing);

Subsidievoordelen van de SDE+

De SDE+ is géén investeringssubsidie voor de aanschaf van installaties, maar een exploitatiesubsidie voor nieuwe of te verbeteren installaties. De subsidie is een ‘opslag’ op de energie die je hiermee levert aan het openbare net, en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze energie en de meerkosten van duurzame energie. De SDE+ subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.

Het subsidiebedrag wordt in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel en gekoppeld aan de energieprijzen op de markt. Projecten met de beste kostenefficiëntie maken de beste kansen op subsidie: je productiekosten moeten goedkoper zijn dan de officieel vastgestelde ‘basisbedragen’.

 

SDE+ subsidie succesvol aanvragen

De SDE+ subsidie aanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes (twee per jaar, elk met 3 fasen). De ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

  • er worden specifieke eisen gesteld per type productie-installatie;
  • de subsidieaanvraag moet vaak worden onderbouwd met een verplichte haalbaarheidsstudie.
  • een indieningsstrategie kan uw subsidiekansen aanzienlijk vergroten.

Het moment van de subsidieaanvraag bepaalt een grote kans op subsidie (en de hoogte ervan). Ook kan het voorbereiden en opstellen van een aanvraag lastig zijn als je er geen ervaring mee heeft. De specialisten van InventiveNL kunnen je helpen bij het bepalen van een optimale strategie en timing van uw aanvraag. Ook kunnen wij je adviseren over het indienen van een aanvraag in de ‘vrije categorie’.

Onze deskundigen leiden je goed door het complexe traject heen.

Meer weten over de SDE+ of de subsidie aanvragen?

Dit najaar vindt een allerlaatste ronde plaats van de huidige SDE+ regeling. Vanaf 2020 geldt een nieuwe verbrede regeling met de naam SDE++. Het aanvragen van de SDE+ is erg complex. Er zijn specifieke eisen per type productie-installatie. Ook het moment van indienen heeft invloed op de hoogte van de subsidie en op de slaagkans. Bij InventiveNL hebben we veel ervaring met het aanvragen van de SDE+ subsidie.

Wil je de SDE+ subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op via het formulier. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.