Subsidieverantwoording

Bij het aanvragen van een subsidie komen een hoop formaliteiten en verantwoordelijkheden kijken. Alles wordt nauwkeurig vastgelegd en verantwoording kan op elk moment worden opgevraagd door de subsidieverstrekker. Daarom is het belangrijk om de subsidieverantwoording goed op orde te hebben. Geen zorgen, InventiveNL kan daar goed bij helpen. 

Subsidieadministratie 

Bij elke subsidie hoort een zogenaamde ‘subsidieadministratie’. Hiermee kan er aan de subsidieverstrekker worden laten zien waar het subsidiegeld naartoe is gegaan. Door dit goed bij te houden kan bovendien worden gekeken of het subsidiegeld effectief is ingezet om de gestelde doelen te halen. Voorafgaand aan de subsidieadministratie is het belangrijk om te kijken welke verplichtingen er specifiek gelden. Vanuit InventiveNL ondersteunen en adviseren wij over hoe deze verplichtingen na te komen. 

WBSO-realisatiecontrole 

Maak jij al gebruik van de WBSO? Dan dient er elk jaar een ‘mededeling’ gedaan te worden. Deze mededeling gaat om de werkelijk gemaakte WBSO-uren van het afgelopen jaar. Het opstellen hiervan kan als een lastig karwei worden ervaren en men wil natuurlijk niet aan het eind van het kalenderjaar voor vervelende verrassingen komen te staan. Met behulp van de WBSO-realisatiecontrole helpt InventiveNL innovatieve bedrijven met het begroten van de S&O-uren. Daarnaast kijken wij of de administratie realistisch is en tot slot wordt de jaarlijkse mededeling opgesteld en ingediend. 

WBSO-Proefcontrole 

Voor de WBSO moet er projectadministratie bijgehouden worden.  Hierin staat het doel, de inhoud en de voortgang van een innovatieproject. Dit geldt overigens niet alleen voor de WBSO, voor de meeste subsidies is er sprake van subsidieverantwoording. Vanuit InventiveNL controleren wij de uren-, project- en financiële administratie op fouten of tekortkomingen. Ook wordt er geholpen met het voorbereiden van de controle als het RVO bij jou langs wilt komen.  

Rapportages en vaststellingsverzoeken 

Is er sprake van een langdurig project (>1 jaar) of een subsidie hoger dan 25.000 euro? Dan bestaat de kans dat de subsidievertrekker vraagt naar een tussen- en een eindrapportage. De subsidieverstrekker wil dan door subsidieverantwoording precies weten hoe het project is verlopen en wat er met de vergeven subsidie is gebeurd. Onze specialisten kunnen het volledige verantwoordingspakket voor jou uit handen nemen. 

Neem contact op

Wil jij hulp bij je subsidieverantwoording? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.