Innovatiebox

Betaal 9% in plaats van 25,8% VPB

 

Bedrijven in Nederland betalen over hun winsten Vennootschapsbelasting (winstbelasting) en dat kan oplopen tot 25,8%. Wat zou je ervan vinden als je over een deel van de winst maar 9% Vennootschapsbelasting hoeft te betalen? Dit kan met de Innovatiebox! Als een bedrijf een S&O- verklaring heeft ontvangen, dan is er een mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze fiscale maatregel.

Benieuwd of je in aanmerking komt deze regeling? Doe dan vrijblijvend en binnen 1 minuut de subsidiecheck .

“InventiveNL is zeer helder en informatief in haar informatieverstrekking. Tevens zorgt InventiveNL voor een zeer nauwgezette bewaking van de diverse deadlines op het gebied van nieuwe aanvragen, verplichte rapportages/meldingen etc.”

– Dhr. S. Furrer, Financieel Directeur, Skalar Analytical

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is een fiscale regeling voor bedrijven die succesvol innoveren. Bedrijven kunnen op grond van deze regeling een lager belastingtarief krijgen (9% in plaats van 25,8%). Dit krijgen ze op winsten behaald  vanuit WBSO-projecten ontwikkelde producten of productieprocessen. Dit verlaagde belastingtarief verhoogt het rendement van ondernemingen op R&D investeringen. Door de verlaagde R&D kosten kunnen bedrijven meer investeren en hiermee wordt het dit proces versneld. Dit heeft een positieve invloed op de waarde van de organisatie.

 

Innovatiebox: toepassing mogelijk met terugwerkende kracht

Deze fiscale regeling kan benut worden in de jaren waarin aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dat deze regeling- in tegenstelling tot de WBSO – ook met terugwerkende kracht kan worden toegepast voor de jaren waarin de aanslag Vennootschapsbelasting nog niet definitief is opgelegd.

Wat zijn de voorwaarden?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is een WBSO-verklaring. Voor een kleinere belastingplichtige is een S&O-verklaring voldoende, maar voor een grotere belastingplichtige is naast de WBSO ook een ander toegangsbewijs nodig. De omzet van een onderneming bepaalt of er een extra toegangsbewijs nodig is. Deze is nodig als de  wereldwijde omzet de afgelopen vijf jaar meer dan 250 miljoen euro bedraagt. Of wanneer de opbrengsten uit innovatie in de afgelopen vijf jaar meer dan 37,5 miljoen euro telden.

Hieronder worden de extra toegangsbewijzen opgesomd:

  • een octrooi of patent;
  • een kwekersrecht;
  • programmatuur;
  • een vergunning om een geneesmiddel op te markt te brengen;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
  • een aanvullend beschermingscertificaat.

Uiteindelijk wordt er in samenwerking met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Innovatiebox aanvragen 2023

Voor het aanvragen van deze regeling is fiscale kennis én kennis van de WBSO belangrijk. Onze consultants inventariseren graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking!

Rekenvoorbeeld Innovatiebox

Hieronder worden een aantal vereenvoudigde rekenvoorbeelden beschreven. Het deel van de winst dat toerekenbaar is aan de WBSO activiteiten van het bedrijf wordt als winst uit innovatie aangeduid. De ‘Boxtarief Innovatiebox’ in de box is het effectieve Vennootschapsbelastingtarief (VPB-tarief) dat van toepassing is op de innovatiewinst.

Hieruit blijkt hoe interessant deze regeling kan zijn:

Winst uit innovatie % VPB-tarief Boxtarief Innovatiebox 9% Voordeel
€ 50.000,- 15% = € 7.500,- € 4.500,- € 3.000,-
€ 100.000,- 15% = € 15.000,- € 9.000,- € 6.000,-
€ 500.000,- 25,8% = € 129.000,- € 45.000,- € 84.000,-
€ 1.000.000,- 25,8% = € 258.000,- € 90.000,- € 168.000,-

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de innovatiebox?

Met de innovatiebox wil de overheid ondernemers stimuleren om meer en vaker innovatieve onderzoeken en ontwikkelingen uit te voeren.

Wat zijn de voordelen van de innovatiebox?

Met de innovatiebox betaal je een lagere vennootschapsbelasting over de winst die uit innovatie komt. Dit is 9% in plaats van de 25,8% in 2022 voor bedragen boven de € 395.000 euro.

Wat is een forfaitaire Innovatiebox?

Dit is een onderdeel van de algehele regeling en geldt vooral voor kleine belastingplichtigen die slechts in beperkte mate innovatief bezig zijn. Het forfait is interessant voor een besloten vennootschap waar speur- en ontwikkelingswerk plaatsvindt waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven en waarbij een winst is van ongeveer € 100.000.De forfaitaire regeling houdt in dat er een bedrag ter grootte van 25,8% van de winst, waarvan maximaal € 25.000, in deze box mag worden ondergebracht. Het bedrag in die box wordt dan belast tegen maximaal 9%.

Wie kan de innovatiebox aanvragen?

Je kunt de innovatiebox aanvragen als je vennootschapsbelasting betaalt, voor eigen risico en rekening onderzoeks- en ontwikkelingswerk verricht, hiervoor een S&O-verklaring hebt vanuit de WBSO en voldoet aan de drempelvoorwaarde. Als je een grotere belastingplichtige bent, dien je ook een octrooi voor innovatie te bezitten, of de alternatieven als kwekersrecht of vergunning voor geneesmiddelen.

Kom ik in aanmerking voor de innovatiebox?

Er is een grote kans dat je al in aanmerking komt voor de innovatiebox op basis van de huidige werkzaamheden die je uitvoert. Wij kijken graag samen naar de werkzaamheden om te zien of je een aanvraag kunt indienen. Dit kan soms al telefonisch, dus we raden zeker aan om contact op te nemen.

Wat heb ik nodig voor de innovatiebox?

Om de innovatiebox succesvol aan te vragen, heb je een S&O-verklaring of WBSO-beschikking nodig. Als je onder grotere belastingplichtigen valt, heb je daarnaast ook een juridisch ticket nodig. Hier valt onder andere het octrooi onder, programmatuur, geregistreerde gebruiksmodellen of kwekersrecht.

Hoe toon je aan dat jouw bedrijf innoveert?

Je moet bij de Belastingdienst bewijs kunnen aanleveren dat jouw bedrijf onderzoek- en ontwikkelingswerk uitvoert. Dit kan met een WBSO-subsidie, via een octrooi of via de geschikte alternatieven als een geregistreerd gebruikersmodel of het kwekersrecht. De Belastingdienst bepaalt daarna hoeveel procent van de winst je toe mag kennen aan innovatieve activiteiten.

Hoe bereken je de innovatiebox?

Je berekent de innovatiebox door alle kwalificerende voordelen bij elkaar op te tellen. Vervolgens pas je onderstaande formule toe:

(9/25,8) x kwalificerende voordelen = bedrag waarover je vennootschapsbelasting berekent.

Komen de kwalificerende voordelen onder € 395.000 euro uit? Dan is het vennootschapsbelastingtarief 15%. Voor alle bedragen boven de € 395.000 euro geldt het tarief van 25,8%.

Let op: dit voorbeeld geldt alleen als je boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Als je boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar, kunnen andere percentages gelden.

Wat is de drempel voor de innovatiebox?

Je kunt de kwalificerende voordelen pas toeschrijven aan de innovatiebox als die voordelen boven de drempel uitkomen. De voordelen met immateriële activa moeten boven de totale voortbrengingskosten van die activa uitkomen.

Hoe bereken ik de drempel voor de innovatiebox?

De drempel voor de innovatiebox kun je berekenen door:

Saldo in te lopen voortbrengingskosten + voortbrengingskosten in het boekjaar

Heb je nog niet ingelopen innovatieverliezen? Dan wordt de drempel hiermee verhoogd.

Hoe lang kan je gebruikmaken van de innovatiebox?

Je kunt jaarlijks aangeven dat je gebruik maakt van de innovatiebox, mits je voldoet aan de voorwaarden zoals het in bezit zijn van een WBSO-beschikking (S&O-verklaring).

Innovatiebox aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de Innovatiebox? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

WBSO

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

MIT

MKB innovatiestimulering Topsectoren is een verzameling van verschillende subsidies voor technische innovaties

Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie.