SDE subsidie

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

SDE is de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie.. Met deze subsidie kan er financiële steun ontvangen worden voor het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld uit zonnepanelen, windenergie of biomassa centrales. Een indieningsstrategie met een slimme timing is erg belangrijk voor deze subsidieregeling. Met de indieningsstrategie van InventiveNL wordt de subsidieopbrengst optimaal. Vanaf  2020 wordt de SDE+ regeling vervangen door SDE++

Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan vrijblijvend en binnen 1 minuut de subsidiecheck .

 

Doel van de SDE subsidie

Het gaat om een exploitatiesubsidie die ondernemers en (non-)profit organisaties stimuleert om duurzame energie te produceren. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over een periode tot vijftien jaar.

SDE aanvragen?

De SDE subsidie kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. Het is hierbij wel belangrijk dat er wordt voldaan aan de voorwaarden. Onze duurzaamheidsexperts helpen jou graag bij deze aanvraag!

Voorwaarden aanvragen SDE

Specifiek voor zonnepanelen zijn dit de vier belangrijkste voorwaarden:

  • Er is sprake van een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80a).
  • Er wordt minimaal 15 KwP opgewekt middels de zonnepanelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De zonnepanelen worden niet in gebruik genomen voordat de aanvraag is ingediend.
  • De zonnepanelen dienen uiterlijk binnen 1,5 jaar na de beschikking in gebruik genomen te worden.
  • Bij een installatie van meer dan 500 KwP vraagt de subsidievertrekker om een haalbaarheidsstudie.

Een andere belangrijke voorwaarde die voor de gehele SDE subsidie geldt, is de verplichting voor het aanleveren van een transportindicatie. Dit is een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. Deze verplichting heeft betrekking op hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa.

Hoeveel levert de SDE subsidie op?

Deze subsidie is opgedeeld in categorieën en wordt gefaseerd opengesteld, per fase loopt de subsidie op. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde ‘vrije categorie’ aan te vragen. Hoeveel subsidie een organisatie kan ontvangen, is afhankelijk van de hoeveelheid energie die men produceert. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld om dit te verduidelijken.

Rekenvoorbeeld SDE

Bedrijf X gaat investeren in 715 zonnepanelen die elk 350WP opwekken, dit komt neer op een totaal van 250KwP. Deze installatie kost dit bedrijf ongeveer € 250.000,-.

Bedrijf X kiest ervoor om een aanvraag in te dienen in fase 2, waarin wordt gerekend een fasebedrag van € 0,091. Uit de indienstrategie van InventiveNL blijkt dat deze constructie een hoge slagingskans heeft.

Op basis van de berekening eigen gebruik en netlevering, komen zij uit op een jaarlijkse subsidiebedrag van € 7.220,-. Bedrijf X heeft recht op 15 jaar subsidie en zal uiteindelijk een maximaal subsidiebedrag van € 108.300,- ontvangen.

SDE aanvragen of meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

EIA

Voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

MIA/Vamil

Voor stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

ISDE

Voor de aanschaf van installaties voor de kleinschalige productie van duurzame warmte.