Onze klanten

Alphatron Marine

Alphatron Marine levert losse navigatie en communicatie apparatuur maar ook geïntegreerde brug oplossingen aan een diversiteit van schepen, variërend van een kleine sleepboot tot een megajacht of supertanker. InventiveNL heeft met succes subsidie aangevraagd voor Alphatron Marine voor o.a. AlphaSmartBridge en Alphaline MF Instrumenten,

Chevron Oronite

Chevron Oronite produceert en verkoopt wereldwijd voor meerdere eindgebruikers toevoegingen (additieven) voor smeeroliën en brandstoffen. InventiveNL ondersteunt afdelingen Automotive en Marine van met het indienen en afhandelen van WBSO-subsidieaanvragen.

European Facade Products

InventiveNL vraagt sinds 2010 met succes de WBSO- subsidie aan voor diverse innovatieprojecten van European Facade Products. Daarnaast heeft InventiveNL met een geslaagde aanvraag ingediend voor de Innovatiebox met als resultaat een Vaststellingsovereenkomst.

Guillaume Janssen

Al sinds 2000 verzorgt InventiveNL de WBSO-subsidieaanvragen van Guillaume Janssen. Het bedrijf ziet innovatie en creativiteit als de sleutel naar succes in een markt met veel concurrentie. In 2015 was Guillaume Janssen genomineerd voor de Innovatieprijs op de belangrijkste internationale vakbeurs.

HVR Milieumanagement

InventiveNL heeft namens een consortium met HVR Milieumanagement als penvoerder met succes een aanvraag ingediend voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren, R&D-projecten in de Topsector Biobased Economy. Het betreft de ontwikkeling van een zelfreinigend emissiefilter op basis van biobased actief kool.

Mourik

InventiveNL verzorgt de WBSO- en RDA-subsidieaanvragen voor bedrijven binnen de Mourik-groep. Daarbij ondersteunt InventiveNL Mourik met het indienen van de aanvraag, het adviseren ten aanzien van de administratieve verplichtingen en het melden van gerealiseerde S&O-uren en RDA-kosten en –uitgaven.

PCF Maintenance

InventiveNL vraagt sinds 2009 met succes de WBSO-subsidie aan voor PCF Maintenance en van 2012 t/m 2015 de RDA-subsidie. Tevens is een succesvolle MIT-aanvraag ingediend voor een Haalbaarheidsproject in 2014. InventiveNL heeft in samenwerking met PCF Maintenance de rapportages en kostendeclaratie ingediend bij de RVO.

Skalar Analytical

De relatie tussen InventiveNL en Skalar Analytical dateert al van december 1998. Al meer dan 20 aar ondersteunt InventiveNL Skalar Analytical bij het verkrijgen van WBSO-subsidie voor R&D-projecten. InventiveNL vertaalt perfect de technische materie naar een subsidie aanvraag, waardoor er zeer weining vragen terugkomen van de diverse instanties

TherMass

InventiveNL verzorgt al ruim 8 jaar WBSO-subsidieaanvragen voor de projecten van TherMass. Een recent product is een nieuw concept voor vloeistof-dampscheiding in koelinstallaties. Tevens heeft InventiveNL de heer Bartholomeus begeleidt bij een ruling met de Belastingdienst om gebruik maken van de Innovatiebox.

U-CyTech

U-CyTech is al meer dan 15 jaar een zeer gewaardeerde opdrachtgever van InventiveNL. Gedurende deze langdurige samenwerking heeft InventiveNL U-CyTech succesvol ondersteund bij het indienen van subsidieaanvragen waaronder WBSO- en de MIT subsidie in de topsector LifeSciences & Health.