Nieuwsoverzicht

STAP-budget voor werkgevers: 5 alternatieven

STAP-budget voor werkgevers: 5 alternatieven

Je hebt ongetwijfeld van het STAP-budget gehoord. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en is een subsidieregeling voor werkenden en werkzoekenden. Is STAP-budget voor werkgevers bedoeld? Dat helaas niet, maar er zijn wél interessante alternatieven. Zo kun...

Aanvraagtermijnen populaire subsidies

Aanvraagtermijnen populaire subsidies

WBSO De meeste ondernemers kiezen bij de WBSO voor een aanvraagregime van 2x 6 maanden (H1 en H2). Wanneer je gekozen hebt voor 4x3 maanden over 2023 dan moet uiterlijk eind 30 september de aanvraag ingediend zijn voor het lopende kalenderjaar (exclusief...

Regel nu uw Ketenmachtiging voor WBSO-aanvragen

Regel nu uw Ketenmachtiging voor WBSO-aanvragen

Je bent waarschijnlijk al een aantal keer benaderd door ons secretariaat of door je vaste consultant van InventiveNL met het verzoek een Ketenmachtiging af te geven. Er zijn al veel machtigingen binnen maar mocht je hier door drukte of vakantie nog niet aan toegekomen...

Praktijkvoorbeeld MIT R&D-samenwerking

Praktijkvoorbeeld MIT R&D-samenwerking

Nederlandse MKB-bedrijven die gezamenlijk een R&D-project gaan uitvoeren kunnen een beroep doen op de MIT-regeling met een subsidiebedrag tot € 350.000. De MIT werkt met een tendersysteem: de beste projecten krijgen subsidie tot het budget is uitgeput. Hoe zorg je...

DEI voor circulaire economieprojecten

DEI voor circulaire economieprojecten

DEI staat voor Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is gericht op nieuwe technologieën om energiebesparing, CO2-reductie en grootschalige circulaire economieprojecten te realiseren. Binnenkort start een aanvraagronde voor ‘kleinere’ circulaire projecten met de...

Nu daadwerkelijk € 2.700 voor Praktijkleren?

Nu daadwerkelijk € 2.700 voor Praktijkleren?

Vanaf 2 juni t/m 16 september 2021 is het weer mogelijk aanvragen in te dienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Dit betreft het studiejaar 2020-2021 en je vraagt dus achteraf aan. In aanmerking komen bedrijven die leerlingen een praktijk- of leerwerkplaats...

BIK van de baan

BIK van de baan

Eind mei heeft het kabinet besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2021) in te trekken. Men verwacht op korte termijn geen zekerheid te krijgen van de Europese Commissie dat de regeling als geoorloofde...

Wijzigen uitvoeringsdata activiteiten SLIM-beschikking

Wijzigen uitvoeringsdata activiteiten SLIM-beschikking

31 maart sloot de voorjaarsronde voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM). InventiveNL krijgt nu vragen van bedrijven met een SLIM-verleningsbeschikking uit najaar 2020 of het mogelijk is om de geplande periode te wijzigen waarin de...

MIT-Haalbaarheidsaanvragen via het Regioloket en aansluiten op een KIA

MIT-Haalbaarheidsaanvragen via het Regioloket en aansluiten op een KIA

We meldden al dat 20 april de aanvraagtermijn opent voor haalbaarheidsprojecten binnen de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) én dat je die dag moet indienen vanwege budgetoverschrijding (first come…). De regeling voor 2021 is nog steeds niet officieel...

Investeringen bijhouden in het BIK-portal van InventiveNL

Investeringen bijhouden in het BIK-portal van InventiveNL

In 2021 en 2022 komt er € 4 miljard beschikbaar voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) om bedrijven te stimuleren tot investeren ondanks de Coronacrisis. Alle nieuwe aangeschafte bedrijfsmiddelen (vanaf € 1.500) komen in aanmerking; het hoeft niet te gaan...

Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 2022: EIA, ISDE en SDE++

Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 2022: EIA, ISDE en SDE++

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn 3 nationale subsidies beschikbaar; je kunt echter maar beroep doen op één van de regelingen tegelijk.  Benieuwd welke subsidie voor jou het meeste voordeel oplevert? Wij geven je graag advies en kunnen indien gewenst de volledige...

Haalbaarheidsproject MIT-subsidie: dien in op dag 1

Haalbaarheidsproject MIT-subsidie: dien in op dag 1

Veel ondernemers vragen ons wanneer het weer mogelijk is een haalbaarheidsproject in te dienen binnen de MIT-regeling. Zij weten dat op dag 1 van de openstelling het budget ruimschoots wordt overtekend en een aanvraag op dag 2 geen kans meer maakt. Het betreft dan ook...

DKTI-subsidie voor innovaties in transport en logistiek

DKTI-subsidie voor innovaties in transport en logistiek

Vanaf 23 maart t/m 6 april 2021 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de regeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-transport).  De DKTI subsidieert transport- en logistieke innovaties met een lage of geen...

SLIM subsidie 2022 aanvragen

SLIM subsidie 2022 aanvragen

Van 1 t/m 31 maart 2022 is de SLIM-regeling weer geopend voor subsidieaanvragen. Daarna vindt de loting en beoordeling plaats; je hoeft dus niet op dag 1 in te dienen. SLIM staat voor Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB. De subsidie vergoedt een groot...

Meld tijdig je gerealiseerde S&O-uren over 2020

Meld tijdig je gerealiseerde S&O-uren over 2020

Voor de ontvangen S&O-verklaring(en) over het kalenderjaar 2020 ben je verplicht uiterlijk 31 maart 2021 een Mededeling te doen van de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren en (indien van toepassing) kosten en uitgaven in 2020. Als de beoordelaar constateert...

Update: WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

Update: WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

Na afgelopen Prinsjesdag schreven we al een artikel over de voorgenomen extra ruimte voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Inmiddels is er meer duidelijkheid, de WBSO-percentages voor 2021 worden fors verhoogt. Wat worden de nieuwe percentages WBSO 2021? Het...

Subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020

Subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020

De provincie Noord-Holland wil de zeehavens in haar gebied helpen verduurzamen. Daarom wil de provincie binnenkort aansluiten bij de Green Deal voor de scheepsvaart. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben de Rijksoverheid, provincies, havens en...