Nieuwsoverzicht

Wijzigen uitvoeringsdata activiteiten SLIM-beschikking

Wijzigen uitvoeringsdata activiteiten SLIM-beschikking

31 maart sloot de voorjaarsronde voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM). InventiveNL krijgt nu vragen van bedrijven met een SLIM-verleningsbeschikking uit najaar 2020 of het mogelijk is om de geplande periode te wijzigen waarin de...

MIT-Haalbaarheidsaanvragen via het Regioloket en aansluiten op een KIA

MIT-Haalbaarheidsaanvragen via het Regioloket en aansluiten op een KIA

We meldden al dat 20 april de aanvraagtermijn opent voor haalbaarheidsprojecten binnen de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) én dat je die dag moet indienen vanwege budgetoverschrijding (first come…). De regeling voor 2021 is nog steeds niet officieel...

Investeringen bijhouden in het BIK-portal van InventiveNL

Investeringen bijhouden in het BIK-portal van InventiveNL

In 2021 en 2022 komt er € 4 miljard beschikbaar voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) om bedrijven te stimuleren tot investeren ondanks de Coronacrisis. Alle nieuwe aangeschafte bedrijfsmiddelen (vanaf € 1.500) komen in aanmerking; het hoeft niet te gaan...

Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 2021: EIA, ISDE en SDE++

Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 2021: EIA, ISDE en SDE++

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er wel 3 nationale subsidies; je kunt echter maar beroep doen op een regeling.  Zonnepanelen en de ISDE Sinds 2021 komen zonnepanelen in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dit is een cash-subsidie...

Haalbaarheidsproject MIT-subsidie: dien in op dag 1

Haalbaarheidsproject MIT-subsidie: dien in op dag 1

Veel ondernemers vragen ons wanneer het weer mogelijk is een haalbaarheidsproject in te dienen binnen de MIT-regeling. Zij weten dat op dag 1 van de openstelling het budget ruimschoots wordt overtekend en een aanvraag op dag 2 geen kans meer maakt. Het betreft dan ook...

DKTI-subsidie voor innovaties in transport en logistiek

DKTI-subsidie voor innovaties in transport en logistiek

Vanaf 23 maart t/m 6 april 2021 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de regeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-transport).  De DKTI subsidieert transport- en logistieke innovaties met een lage of geen...

SLIM 2021 aanvragen

SLIM 2021 aanvragen

De gehele maand maart 2021 is de SLIM-regeling weer geopend voor subsidieaanvragen. Daarna vindt de loting en beoordeling plaats; je hoeft dus niet op dag 1 in te dienen. SLIM staat voor Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB. De subsidie vergoedt een groot...

Meld tijdig je gerealiseerde S&O-uren over 2020

Meld tijdig je gerealiseerde S&O-uren over 2020

Voor de ontvangen S&O-verklaring(en) over het kalenderjaar 2020 ben je verplicht uiterlijk 31 maart 2021 een Mededeling te doen van de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren en (indien van toepassing) kosten en uitgaven in 2020. Als de beoordelaar constateert...

Update: WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

Update: WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

Na afgelopen Prinsjesdag schreven we al een artikel over de voorgenomen extra ruimte voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Inmiddels is er meer duidelijkheid, de WBSO-percentages voor 2021 worden fors verhoogt. Wat worden de nieuwe percentages WBSO 2021? Het...

Subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020

Subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020

De provincie Noord-Holland wil de zeehavens in haar gebied helpen verduurzamen. Daarom wil de provincie binnenkort aansluiten bij de Green Deal voor de scheepsvaart. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben de Rijksoverheid, provincies, havens en...

Welke verklaring heb je nodig voor de NOW-regeling?

Welke verklaring heb je nodig voor de NOW-regeling?

In de huidige samenleving is het voor veel bedrijven lastig om het hoofd boven water te houden. Om bedrijven te helpen heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen, namelijk de NOW-regeling. Om in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van een...

Op weg naar een complete WBSO-subsidieaanvraag

Op weg naar een complete WBSO-subsidieaanvraag

Op dit moment worden er veel WBSO-aanvragen ingediend maar wat heb je precies nodig voor een complete aanvraag? De onderstaande 7 tips bieden je hulp bij de aanvraagprocedure. 1. Check de periode voor jouw WBSO-subsidieaanvraag Voordat je begint is het van belang om...

SET COVID-19 2.0: subsidie voor zorg en ondersteuning op afstand

SET COVID-19 2.0: subsidie voor zorg en ondersteuning op afstand

Naar aanleiding van het eerdere succes van de regeling SET COVID 19, heeft het ministerie van VWS sinds juli de regeling SET COVID-19 2.0 in het leven geroepen. Tot 30 november 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend. Hiervoor heeft het ministerie 77 miljoen euro...

De NOW-3: wat gaat er veranderen?

De NOW-3: wat gaat er veranderen?

Minister Koolmees (SZW) stuurde begin deze maand een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW-3 naar de Tweede Kamer. De derde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als de NOW-1 (maart, april en mei) en de NOW-2 (juni, juli, augustus en september)....

BIK: afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel

BIK: afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel

Eén van de grote verrassingen op Prinsjesdag was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit is een tijdelijke regeling die bedoeld is om bedrijven te steunen in tijden van crisis. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer...

Wijzigingen nieuwe regeling SDE++

Wijzigingen nieuwe regeling SDE++

Van 24 november t/m 17 december wordt de SDE++ voor het eerst opengesteld voor aanvragen. De regeling richt zich met het vernieuwde SDE++ nu ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO₂ .Voor deze ronde is 5 miljard euro beschikbaar.  Hieronder nemen...

WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

De WBSO-regeling kreeg op Prinsjesdag 2020 weer de nodige aandacht, vooral nu is innovatie broodnodig. Het kabinet heeft besloten om extra ruimte te creëren voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. De WBSO-percentages voor 2021 worden daarvoor fors verhoogd....

SLIM: aanvraagdata 2021 zijn bekend

SLIM: aanvraagdata 2021 zijn bekend

De SLIM-regeling zal in 2021 opnieuw worden opengesteld. SLIM-aanvragen kunnen net als in 2020 worden ingediend van 2 t/m 31 maart en van 1 t/m 30 september. Daarnaast is er een belangrijke wijziging gepubliceerd en dat zal verder worden toegelicht in dit artikel. Tot...