Nieuws en blogs

SET COVID-19 2.0: subsidie voor zorg en ondersteuning op afstand

SET COVID-19 2.0: subsidie voor zorg en ondersteuning op afstand

Naar aanleiding van het eerdere succes van de regeling SET COVID 19, heeft het ministerie van VWS sinds juli de regeling SET COVID-19 2.0 in het leven geroepen. Tot 30 november 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend. Hiervoor heeft het ministerie 77 miljoen euro...

De NOW-3: wat gaat er veranderen?

De NOW-3: wat gaat er veranderen?

Minister Koolmees (SZW) stuurde begin deze maand een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW-3 naar de Tweede Kamer. De derde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als de NOW-1 (maart, april en mei) en de NOW-2 (juni, juli, augustus en september)....

BIK: afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel

BIK: afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel

Eén van de grote verrassingen op Prinsjesdag was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit is een tijdelijke regeling die bedoeld is om bedrijven te steunen in tijden van crisis. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer...

Wijzigingen nieuwe regeling SDE++

Wijzigingen nieuwe regeling SDE++

Van 24 november t/m 17 december wordt de SDE++ voor het eerst opengesteld voor aanvragen. De regeling richt zich met het vernieuwde SDE++ nu ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO₂ .Voor deze ronde is 5 miljard euro beschikbaar.  Hieronder nemen...

WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

WBSO 2021: percentages gaan flink omhoog

De WBSO-regeling kreeg op Prinsjesdag 2020 weer de nodige aandacht, vooral nu is innovatie broodnodig. Het kabinet heeft besloten om extra ruimte te creëren voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. De WBSO-percentages voor 2021 worden daarvoor fors verhoogd....

SLIM: aanvraagdata 2021 zijn bekend

SLIM: aanvraagdata 2021 zijn bekend

De SLIM-regeling zal in 2021 opnieuw worden opengesteld. SLIM-aanvragen kunnen net als in 2020 worden ingediend van 2 t/m 31 maart en van 1 t/m 30 september. Daarnaast is er een belangrijke wijziging gepubliceerd en dat zal verder worden toegelicht in dit artikel. Tot...

DHI subsidie voor Nederlandse MKB’ers met internationale ambities

DHI subsidie voor Nederlandse MKB’ers met internationale ambities

De subsidie demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is een interessante regeling voor MKB’ers in Nederland die internationale ambities hebben. Het gaat  om zowel ontwikkelingslanden, opkomende markten als ontwikkelde...

Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Vanaf 1 september kunnen industriële bedrijven weer subsidie aanvragen voor de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI). Er is voor het eerst ruimte om projecten in te dienen die meerdere jaren duren. Wat is het doel van deze regeling? De VEKI-regeling draagt bij...

Subsidie Praktijkleren 2020 aanvragen

Subsidie Praktijkleren 2020 aanvragen

Heb je een bedrijf en denk je erover om leerlingen in dienst te nemen? Met de Subsidie Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Voor wie kan de Subsidie Praktijkleren aangevraagd worden? Tot en met half september kunnen...

MIT R&D: nog geen samenwerkingspartner? Wij helpen je graag

MIT R&D: nog geen samenwerkingspartner? Wij helpen je graag

Tot en met 10 september 2020 kunnen innovatieve MKB-bedrijven in Nederland een aanvraag indienen voor de subsidieregeling MIT R&D-samenwerking. Veel ondernemers hebben interesse in deze regeling maar hebben moeite met het vinden van de juiste samenwerkingspartner....

SLIM-subsidie: 4 tips voor aanvragers

SLIM-subsidie: 4 tips voor aanvragers

Vanaf 1 september 2020 kunnen MKB-ondernemingen weer de SLIM-subsidie aanvragen. Deze regeling vergoedt een groot deel van de kosten (tot 80%) die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden. Bij veel MKB-ondernemingen is er sprake van...

WBSO razend populair, zo blijkt uit de WBSO-jaarrapportage 2019

WBSO razend populair, zo blijkt uit de WBSO-jaarrapportage 2019

De gepubliceerde WBSO-jaarrapportage 2019 laat zien dat ruim 20.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% mkb, gebruik hebben gemaakt van de WBSO-regeling. Het gezamenlijke voordeel dat ze genoten was 1,2 miljard euro. In 2020 is er zelfs 1,3 miljard euro beschikbaar...

MKB!dee is gewijzigd en opent in oktober 2020

MKB!dee is gewijzigd en opent in oktober 2020

De regeling Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (BMK) – vooral bekend onder de naam MKB!dee - wordt van 20 oktober tot en met 15 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Dit jaar is de regeling extra interessant, aangezien elk idee om de...

WBSO deskcontroles vanuit RVO

WBSO deskcontroles vanuit RVO

Vanwege het coronavirus is er veel veranderd bij organisaties, zo ook de manier waarop RVO WBSO-controles uitvoert. Na afloop van elk WBSO-kalenderjaar en de realisatiemelding controleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs of je hebt...

MIA 2020: fouten in de milieulijst 2020 ontdekt en hersteld

MIA 2020: fouten in de milieulijst 2020 ontdekt en hersteld

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd (als die mogelijkheid er is). Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde...

Vier subsidies voor het opleiden en ontwikkelen van personeel

Vier subsidies voor het opleiden en ontwikkelen van personeel

Het investeren in een opleiding voor werknemers kost geld. De overheid biedt verschillende subsidies en regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten. We hebben er een aantal op een rijtje gezet. SLIM-subsidie De Rijksoverheid heeft de...

Praktijkleren: belangrijke wijzigingen vanwege coronacrisis

Praktijkleren: belangrijke wijzigingen vanwege coronacrisis

Eind mei van dit jaar zijn er een aantal belangrijke wijzigingen van de subsidieregeling Praktijkleren gepubliceerd. Het is mogelijk om een voorschot aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo (BBL-studenten) en er is een afwijkende berekeningswijze voor...

Aanvragen MIT R&D samenwerking volgende maand

Aanvragen MIT R&D samenwerking volgende maand

Over een maand start de aanvraagronde voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In april van dit jaar was de ronde voor de haalbaarheidsprojecten geopend. De aankomende ronde is bedoeld voor MKB’ers die starten met een innovatieve...