MIT-Haalbaarheidsaanvragen via het Regioloket en aansluiten op een KIA

We meldden al dat 20 april de aanvraagtermijn opent voor haalbaarheidsprojecten binnen de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) én dat je die dag moet indienen vanwege budgetoverschrijding (first come…). De regeling voor 2021 is nog steeds niet officieel gepubliceerd maar laten we 20 april aanhouden. 

Belangrijke wijzigingen MIT-haalbaarheidsaanvragen

Nieuw dit jaar is dat je, ongeacht onder welk topsector het project valt, moet indienen bij een van de 5 Regioloketten afhankelijk van waar je bedrijf statutair is gevestigd. Een uitzondering zijn aanvragen binnen het thema duurzame visserij en aquacultuur, die verlopen via het landelijk loket. Binnen de regio’s hebben de provincies hun eigen aanvraagformulieren, vereiste bijlages en speerpunten (bijv. aangewezen topsectoren en in hoeverre het project ten goede komt aan de provinciale economie). 

Een zeer belangrijke wijziging is dat MIT-aanvragen moeten aansluiten op een van de zgn. Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Dit geldt zowel voor deze haalbaarheidsronde als de tender voor de MIT R&D-samenwerkingsprojecten (waarschijnlijk 1 juni t/m 9 september 2021). Concreet betekent dit dat je project valt onder een van de volgende thema’s (met een aantal voorbeelden, ‘missies’ genoemd). 

Energietransitie en Duurzaamheid: minder broeikasgasuitstoot, CO2-vrije gebouwen, hergebruik  grondstoffen en producten in de industrie, emissieloze mobiliteit. 

Landbouw, Water en Voedsel: minder grond- en hulpstoffen, kringlooplandbouw, klimaatneutraal ondernemen, waterbeheer, gezond, veilig en duurzaam voedsel. 

Gezondheid en Zorg: tegengaan ongezonde leefstijl, zorg in eigen leefomgeving, chronisch zieken en mensen met een beperking laten meedoen in de samenleving, betere levenskwaliteit voor mensen met dementie. 

Veiligheid: beter zicht op illegale activiteiten en geldstromen, marine, ruimtevaart, cyberveiligheid, nieuwe technologieën en dataverzameling. 

Sleuteltechnologieën: innovaties die als product verkoopbaar zijn in een van de volgende sectoren:

  • Chemical Technologies
  • Digital Technologies
  • Engineering and Fabrication Technologies
  • Photonics and Light Technologies
  • Advanced Materials
  • Quantum Technologies
  • Life science technologies
  • Nanotechnologies 

Maatschappelijk verdienvermogen: Hoe dragen (beoogde) innovaties bij aan de doelstellingen onder een van de KIA’s hierboven. Je moet aantonen en onderbouwen dat je nieuwe product, proces of dienst maatschappelijk gewenst is, economisch rendabel en schaalbaar. 

Zoals gemeld moet een aanvraag ingediend worden op dinsdag 20 april om kans te maken op maximaal € 20.000 subsidie. Het is nu zaak om met InventiveNL te bespreken hoe je haalbaarheidsproject voldoet aan de voorwaarden van het Regioloket en onder een van de KIA’s is te scharen. Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.