Praktijkvoorbeeld MIT R&D-samenwerking

Nederlandse MKB-bedrijven die gezamenlijk een R&D-project gaan uitvoeren kunnen een beroep doen op de MIT-regeling met een subsidiebedrag tot € 350.000. De MIT werkt met een tendersysteem: de beste projecten krijgen subsidie tot het budget is uitgeput. Hoe zorg je dat je bovenaan op de lijst komt? Wij ondersteunden een project gericht op de Afrikaanse Varkenspest dat met een R&D-project MIT-subsidie toegekend heeft gekregen.

MIT Praktijkvoorbeeld: Integrale Aanpak Afrikaanse Varkenspest

Het MIT R&D-project heeft als doel een vernieuwende en integrale aanpak van de Afrikaanse Varkenspest te ontwikkelen.

De varkenspest pleegt wereldwijd een steeds grotere aanslag op de varkensfokkerij en de economische schade is groot. Met name China, met ruim 358 miljoen varkens, evenals  Rusland, Oost-Europa en nu ook West-Europa wordt steeds zwaarder getroffen. Uit Duitsland worden regelmatig besmettingen gerapporteerd en de tot dusver gespaarde Nederlandse varkensfokkerij met meer dan 27 miljoen varkens loopt een steeds groter risico. Daarnaast kampen we met een grote overpopulatie van wilde zwijnen die de ziekte ook kunnen overbrengen.

Mogelijke gevolgen voor Nederland

Overslaan van de epidemie naar Nederland zou tot enorme economische schade leiden. Pogingen om tot een effectief vaccin te komen zijn echter tot nut toe gestrand. Er bestaat ook nog geen betrouwbare “on site” test om de ziekte vast te stellen, waardoor de bestrijding tot dusver zeer moeilijk is.

Projectvoorstel

Kenmerkend voor dit R&D-project is dat het voorgaande, gefragmenteerde, klassiek gestoelde, maar weinig succesvolle pogingen om tot bestrijdingsmethoden te komen, wil vervangen door een integrale aanpak.

Hierbij worden verbeterde “on site” diagnostische testen aangevuld met gezondheid bevorderen de probiotica en een innovatief en uitgekiend vaccin dat het immuunsysteem van getroffen diersoorten wél tot een profylactische respons kan aanzetten. Omdat daarvoor nodig is dat expertise vanuit meerdere disciplines wordt samengebracht, zijn EVL (diagnostische testen; productiecapaciteit o.a. clean room), AthenaVax (moleculair-biologische technieken) en Antibody Store (antistofontwikkeling) voor dit project een samenwerkingsverband aangegaan.

Bij succes kan dit project leiden tot een internationale doorbraak voor de bestrijding van Afrikaanse Varkenspest.

MIT-ondersteuning voor R&D-samenwerkingsprojecten: beoordelingscriteria

Niet ieder R&D-samenwerkingsproject komt in aanmerking voor MIT-subsidie. Naast voldoen aan het samenwerkingscriterium moet een project passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zoals in dit geval Gezondheid en Zorg en ook valt dit project onder de Topsector “Life Sciences & Health” en met name “One Health”. Daarnaast scoorde dit project goed op economisch perspectief omdat het leidt tot productverkoop. Een nieuw criterium sinds 2021 is “positieve impact op maatschappelijke uitdagingen”.

Belangstelling?

Behoort jouw bedrijf tot het innovatieve MKB en heeft je bedrijf plannen een R&D-samenwerkingsproject uit te voeren? Wij helpen graag met het aanvragen van een MIT-subsidie. Wij beschikken over de expertise en jarenlange ervaring, opgedaan met gehonoreerde subsidieaanvragen. Wij kennen de eisen waaraan een aanvraag dient te voldoen en op welke punten je project beoordeeld wordt, zodat we kunnen helpen om tot een zo hoog mogelijke puntenscore te komen en je project voldoende scoort om voor een MIT-subsidie in aanmerking te komen.

Voor vragen over de MIT-subsidie kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.