Wijzigen uitvoeringsdata activiteiten SLIM-beschikking

31 maart sloot de voorjaarsronde voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM). InventiveNL krijgt nu vragen van bedrijven met een SLIM-verleningsbeschikking uit najaar 2020 of het mogelijk is om de geplande periode te wijzigen waarin de verschillende SLIM-activiteiten zouden worden uitgevoerd. Men wil dit bijv. bijstellen omdat de verlening relatief laat is afgegeven na aanvullende vragen en men hierop heeft gewacht om met het project te beginnen. 

Het is mogelijk deze data te wijzigen onder een aantal voorwaarden maar het uitgangspunt blijft dat de projectperiode in de verlening leidend is. Indien een aanvrager deze wenst te veranderen kan dit als volgt:

– De aanvrager dient dit schriftelijk (per mail) te doen met vermelding van de nieuwe projectperiode per activiteit (en uiteraard verwijzend naar het SLIM-initiatiefnummer in de beschikking).

– De voorgestelde projectperiode is max. 12 maanden.

– De voorgestelde startdatum is niet later dan 3 maanden na de reeds afgegeven verleningsbeschikking.

– Het verzoek moet ingediend zijn uiterlijk 2 maanden voor de opgegeven einddatum van het project. 

InventiveNL kan dit ‘Uitstel verzoek’ indienen als wij ook gemachtigd waren als intermediair voor de betreffende SLIM-aanvraag. Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.