SLIM-subsidie

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen

 

De Rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren om blijvend te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Deze regeling vergoedt een groot deel van de kosten die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden. Ben jij een MKB’er en wil jij jouw medewerkers de mogelijkheid geven zichzelf verder te ontwikkelen? Dan is de SLIM-regeling in 2023 een interessante subsidie voor jou!

 

Voor wie is de SLIM-subsidie interessant?

  • MKB’ers in het algemeen;
  • Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie;
  • Samenwerkingsverbanden binnen het MKB, waarbij organisaties zoals brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen als hoofdaanvrager kunnen dienen.

Waarvoor krijg je subsidie?

  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeven van werknemers in de onderneming;
  • Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit de onderneming;
  • Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode om de verbetering van kennis, vaardigheden en beroepshouding bij werknemers tijdens hun werk te stimuleren;
  • Praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. Er dient hierbij wel sprake te zijn van een erkend leerbedrijf.

SLIM-subsidie aanvragen

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Wat levert deze subsidie op?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage zelfs 80% bedraagt! De subsidiabele kosten dienen minimaal 5000 euro te bedragen.

  • Voor MKB’ers in het algemeen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 24.999,-;
  • Voor MKB’ers of grootbedrijven uit de landbouwsector geldt een maximaal subsidiebedrag van € 20.000,-;
  • De maximale subsidie voor grootbedrijven uit de horeca of de recreatiesector bedraagt € 200.000,-;
  • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt € 500.000,-;
  • Bedrijven die een praktijkleerplaats aanbieden voor derde leerwegtrajecten hebben recht op een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats (40 weken begeleiding).

Belangrijke punten uit de SLIM-subsidie 2023:

  1. In eerste instantie zullen de aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Tenzij het subsidieplafond wordt overschreven, want dan zal er worden geloot onder alle ingediende en goedgekeurde aanvragen;
  2. Jaarlijks zijn er twee aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak is in de maand maart en het tweede tijdvak in de maand september;
  3. Er kan per tijdvak één aanvraag ingediend worden per bedrijf, wel kan een aanvraag meerdere activiteiten omvatten.

SLIM-subsidie aanvragen

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie in 2023? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

Praktijkleren

Subsidie voor werkgever die leerlingen van bepaalde opleidingen een praktijkstage aanbieden bij hun bedrijf.