BIK van de baan

Eind mei heeft het kabinet besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2021) in te trekken. Men verwacht op korte termijn geen zekerheid te krijgen van de Europese Commissie dat de regeling als geoorloofde staatssteun wordt  beschouwd. Het BIK-budget voor 2021 wil het kabinet nu inzetten voor een verlaging van de werkgeverspremies AWf en dit per 1 augustus laten ingaan.

De bedoeling van de BIK was om bedrijven te stimuleren tot investeren ondanks de Coronacrisis waarbij alle nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen (vanaf € 1.500) in aanmerking kwamen. Hiervoor was 4 miljard euro beschikbaar in 2021 en 2022.

 

 

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!