Meld tijdig je gerealiseerde S&O-uren voor WBSO projecten over 2020

Voor de ontvangen S&O-verklaring(en) over het kalenderjaar 2020 ben je verplicht uiterlijk 31 maart 2021 een Mededeling te doen van de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren en (indien van toepassing) kosten en uitgaven in 2020. Als de beoordelaar constateert dat niet is voldaan aan de meldingsplicht (niet juist en/of niet tijdig) dan kan een boete worden opgelegd. 

Voorbereiden, schuiven en rekentool

Het is belangrijk dat je de Mededeling goed voorbereidt aan de hand van je urenregistratie en eventuele kosten- en uitgavenadministratie, zeker als sprake is van meerdere aanvraagperiodes en verschillende projecten. 

Wanneer er binnen een aanvraagperiode twee of meer WBSO-projecten zijn toegekend heb je de mogelijkheid om te schuiven met S&O-uren (en kosten en uitgaven) tussen deze projecten als bijv. aan project 1 meer tijd is besteed dan toegekend ten koste van project 2. 

Binnen de Mededeling realisatie WBSO bestaat ook de mogelijkheid om te schuiven met uren (en kosten en uitgaven) tussen de aanvraagperiodes. Wanneer deze in een latere periode zijn gemaakt dan in de periode waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven, mogen deze opgevoerd worden. Omgekeerd mag dat niet: niet-gerealiseerde S&O-uren in een latere periode mogen niet met een ‘overschot’ aan uren uit een voorafgaande periode worden aangevuld. In de Mededeling kan alleen het jaartotaal ingevuld worden (en niet het totaal per aanvraagperiode). Een overrealisatie in periode 1 kan niet gecompenseerd worden met een onderrealisatie in periode 2 en mag derhalve niet opgevoerd worden. 

Bovenstaande klinkt lastig en in sommige gevallen is dat ook zo. InventiveNL beschikt over een rekentool die de meest optimale Mededeling voor jou berekent. Neem hiertoe contact op met je consultant! 

De Mededeling ingediend, en dan…

Als de realisatie lager uitvalt dan de toegekende bedragen stuurt de subsidiebeoordelaar een Correctie S&O-verklaring per post naar je bedrijf, niet naar InventiveNL. Deze correctie moet je verrekenen met de Belastingdienst. In die verklaring staat aangegeven wat je moet doen en uiteraard kun je contact met ons opnemen. 

Als blijkt dat de realisatie gelijk of hoger is dan hetgeen is toegekend, volgt geen bericht en worden de afgegeven S&O-verklaringen definitief. 

Ondersteuning InventiveNL 

Alhoewel de meeste ondernemers ondertussen goed weten hoe de meldingsplicht werkt, verloopt dit toch niet altijd vlekkeloos. Met de mogelijkheden van schuiven en het jaartotaal is het opstellen van een Mededeling niet (meer) zo vanzelfsprekend. InventiveNL wil je graag terzijde staan met haar kennis en ervaring met als doel een optimale Mededeling en het voorkomen van onnodige correcties en boetes. Daarom bieden wij een keuze uit een aantal (extra) services: de standaard of uitgebreide realisatiecheck of een volledige audit.

Hulp nodig bij het opstellen van uw mededeling?

Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.