Subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020

De provincie Noord-Holland wil de zeehavens in haar gebied helpen verduurzamen. Daarom wil de provincie binnenkort aansluiten bij de Green Deal voor de scheepsvaart. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben de Rijksoverheid, provincies, havens en maritieme brancheorganisaties hun handen ineen geslagen voor verduurzaming van de scheepvaart. Voor de provincie is duurzaamheid een speerpunt en dat sluit goed aan bij de ambitie van de Green Deal. 

Wat is het doel van de regeling?

Het doel van de subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020 is het verduurzamen van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden (, weg) en Den Helder. De provincie stimuleert activiteiten die een bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van NOx en CO2 en aan het intensiveren van ruimtegebruik onder andere door het verbeteren van de haveninfrastructuur. De regeling is geopend op 1 december 2020 en sluit op 23 december 2021. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het totale budget van € 4,2 miljoen is uitgeput.

Welke activiteiten vallen onder de regeling?

De subsidie Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020 kan inmiddels aangevraagd worden. De regeling is primair gericht op het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan (a) reduceren NOx-uitstoot, (b) CO2-uitstoot of (c) het intensiveren van ruimtegebruik door verbeteren van de haveninfrastructuur.

Specifiek zijn de volgende vier categorieën projecten gedefinieerd:

 1. Fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens die bijdragen aan de vermindering van emissies, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  • realisatie van een vulpunt voor duurzame energiebronnen ten behoeve van havengerelateerd transport;
  • realisatie van een walstroomvoorziening;
  • elektrificeren of overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor mobiele werktuigen;
  • overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor zeevaartschepen of vrachtverkeer;
  • de besparing van de hoeveelheid wegverkeer door verplaatsing naar vervoer over water.
 2. Fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens die bijdragen aan de vermindering van emissies door het overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor binnenvaartschepen.
 3. Projecten die ook in aanmerking komen voor deze subsidie moeten gericht zijn op het beter benutten van de ruimte. Dat is fysieke ruimte – er is vaak maar beperkt plek in een haven voor alle bedrijven – maar ook ruimte in de milieuvergunning.
 4. Haalbaarheidsonderzoeken naar de maatregelen bedoeld onder c voor zover het onderzoek wordt ondersteund door ten minste twee ondernemers en de intentie aanwezig is dat positieve onderzoeksresultaten zullen leiden tot concrete initiatieven.

Wat levert het op?

Voor de categorieën A, B en D bedraagt de subsidie 50% tot een maximum van € 200.000
Voor categorie C bedraagt de subsidie 50% tot een maximum van € 500.000.
Ondernemingen en overheden komen in aanmerking voor deze subsidie.