Aanvraagtermijnen populaire subsidies in 2023

WBSO

De meeste ondernemers kiezen bij de WBSO voor een aanvraagregime van 2x 6 maanden (H1 en H2). Wanneer je gekozen hebt voor 4×3 maanden over 2023 dan moet uiterlijk eind 30 september de aanvraag ingediend zijn voor het lopende kalenderjaar (exclusief intrekkingen).

Subsidieregeling Praktijkleren

Denk ook weer aan de subsidieaanvraag Praktijkleren. De startdatum is 2 juni 2023 en indienen kan t/m 15 september (17:00 uur). Het gaat voornamelijk (maar niet uitsluitend) om de begeleiding van MBO BBL-ers door een erkend leerbedrijf.

SLIM

De verwachting is dat de maart 2023 aanvragen voor SLIM-projecten weer welkom zijn bij het ministerie van SZW. Dit is ook van belang wanneer je in de september-ronde bent uitgeloot en het project nog niet is gestart. Subsidie is beschikbaar voor o.a. het opstellen van een opleidingsplan t.b.v. je bedrijf en ontwikkeladviezen voor je werknemers. De eigenlijke opleidingen en cursussen worden niet gesubsidieerd.

SDE ++

De aanvraagtermijn voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld vanwege drukte bij gemeenten en provincies om vergunningen af te geven. De ronde voor 2023 opent waarschijnlijk juni 2023 en sluit begin oktober, vergelijkbaar met vorig jaar. InventiveNL verzorgt met name aanvragen voor zonnepanelen op het dak. Bij de SDE geldt hiervoor een minimum van 15 kWp voor de installatie en een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80A). Ook duurzame energie uit wind, waterkracht, biomassa en geothermie evenals CO2-reductie komen in aanmerking.

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies. 

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!