SLIM subsidie 2022 aanvragen: zo geregeld

Van 1 t/m 31 maart 2022 is de SLIM-regeling weer geopend voor subsidieaanvragen. Daarna vindt de loting en beoordeling plaats; je hoeft dus niet op dag 1 in te dienen. SLIM staat voor Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB. De subsidie vergoedt een groot deel van de kosten (tot 80%) die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden.

Alleen MKB-ondernemers en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie kunnen een SLIM-aanvraag indienen. Subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

  • Doorlichting van je bedrijf uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen t.b.v. je werknemers.
  • Ondersteuning bij het invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun vaardigheden, kennis en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De maximale subsidie bedraagt € 24.999 waarbij 60% van de subsidiabele kosten wordt vergoed voor middelgrote en 80% voor kleine ondernemingen. Dergelijke kosten zijn inhuur van extern advies en directe interne uren. 

Tips voor aanvragen SLIM 2022

InventiveNL krijgt nogal wat vragen omtrent de SLIM-regeling. Hierbij geven we meer duidelijkheid en praktische tips:

1. Wat is wel en niet subsidiabel

Er is onduidelijkheid bij ondernemers over de subsidiabele activiteiten binnen de SLIM-regeling.

De eigenlijke trainingen, cursussen en opleidingen worden niet gesubsidieerd. Het gaat om het scheppen van voorwaarden om tot scholing en ontwikkeling te komen. Het opstellen van een scholingsplan is subsidiabel maar het volgen van de opleidingen daaruit niet. Ook POP-gesprekken komen voor subsidie in aanmerking.

2. Registreer je nu al als aanvrager

Een SLIM-aanvraag verloopt via het Subsidieportaal Dienst Uitvoering van Beleid. Hiervoor moet een aanvrager zich eerst registreren. Belangrijk is dat alleen iemand die tekeningsbevoegd is namens de onderneming de subsidieaanvraag kan indienen. InventiveNL kan jouw bedrijf hierbij assisteren. 

3. Maak duidelijke afspraken met de externe HR-adviseur

Huur je voor de uitvoering van het SLIM-project een externe HR-adviseur in, maak dan duidelijke afspraken over facturatie en specificatie van de uren. Je moet immers na afloop van het project een einddeclaratie indienen met ontvangen en betaalde facturen en betaalbewijzen. Voorkom discussies met de Dienst Uitvoering van Beleid over bijvoorbeeld facturen van de externe adviseur door daar bij de opdrachtverstrekking al rekening mee te houden.

4. Schakel een subsidieadviseur in

Wat is een methode die werknemers stimuleert hun vaardigheden te ontwikkelen? Ben ik MKB-er? Hoe zit het met de De-minimisverklaring? Kan ik aanvragen samen met een bedrijf in dezelfde fiscale eenheid? Voldoet mijn voorgenomen scholingsplan aan de voorwaarden? Wanneer is een aanvraag volledig? Een SLIM-aanvraag kent nogal wat aandachtspunten die het een ondernemer lastig kunnen maken.

Wil je de kansen op een SLIM-subsidie vergroten: werk dan samen met InventiveNL! Vul het contactformulier hieronder in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.