DEI voor circulaire economieprojecten

DEI staat voor Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is gericht op nieuwe technologieën om energiebesparing, CO2-reductie en grootschalige circulaire economieprojecten te realiseren. Binnenkort start een aanvraagronde voor ‘kleinere’ circulaire projecten met de nadruk op het duurzamer omgaan met en langer (en hoogwaardiger) gebruik van grondstoffen.                 

Te denken valt aan innovaties rondom afvalrecycling, hergebruik van producten (of onderdelen) en projecten met biobased grondstoffen.

Voorwaarden DEI-regeling

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om een pilot of demonstratieproject van een nieuwe technologie die direct leidt tot CO₂-reductie;
  • dit project duurt max. 2 jaar;
  • de subsidiebehoefte is max. 3 miljoen euro;
  • de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Een pilot is doorgaans een test van de innovatie in een praktijkomgeving uitgevoerd door de ontwikkelaar. Een demonstratieproject in de praktijk geschiedt meestal door een (eerste) gebruiker. Technologie die al bekend is in de markt valt buiten de DEI (te laat) evenals innovaties in de R&D-ontwikkelfase (te vroeg).

 

Details DEI-regeling

Details van deze DEI-ronde zijn nog niet bekend. Desalniettemin is de verwachting dat aanvragen mogelijk zijn vanaf 14 juni 2021 (t/m 7 januari 2022). Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget (12,5 miljoen euro) uitgeput is. Het is dus van belang nu te starten met een gedegen projectplan met begroting, tijdsplanning en doelen. Uiteraard kan InventiveNL je daarbij terzijde staan.

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!