Investeringen bijhouden in het BIK-portal van InventiveNL

In 2021 en 2022 komt er € 4 miljard beschikbaar voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) om bedrijven te stimuleren tot investeren ondanks de Coronacrisis. Alle nieuwe aangeschafte bedrijfsmiddelen (vanaf € 1.500) komen in aanmerking; het hoeft niet te gaan om duurzaamheid (zoals bij de EIA en MIA/Vamil) of innovatie (zoals bij de WBSO). Hieronder de belangrijkste aspecten: 

Investeringen:

 • Het gaat om op de balans activeerbare zelfstandige bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van minimaal € 1.500.
 • De investeringsverplichting (opdracht) is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • De bedrijfsmiddelen zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig betaald, dus voor opdrachten uit vorig jaar moet de laatste betaling plaatsvinden op of na 1 januari 2021.
 • De investeringen moeten binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik worden genomen. 

Indieningsproces:

 • De BIK wordt verrekend via de Loonheffing (net als de WBSO).
 • Het indienen van aanvragen gaat digitaal en kan (waarschijnlijk pas) vanaf 1 september 2021 (!), vandaar ons BIK-portal.
 • Het aantal aanvragen per jaar is maximaal vier. 

Potentieel voordeel:

 • Bij investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar is het voordeel 3,9% van het investeringsbedrag en daarboven 1,8%.
 • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 • Het voordeel kan toegepast worden nadat een BIK-verklaring is ontvangen (dus waarschijnlijk pas eind 2021). 

Samenloop met andere regelingen:

 • Voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.
 • Bedrijven die bepaalde groene investeringen doen kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil).
 • Cumulatie met Uitgaven binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt waarschijnlijk mogelijk. 

Inzake de Baangerelateerde Investeringskorting is aan te raden een lijst bij te houden van aangeschafte bedrijfsmiddelen met opdrachten, facturen en betalingsbewijzen. Het gaat om machines, voertuigen, gereedschappen, ICT-apparatuur, investeringen tbv het bedrijfspand (echter geen upgrading/onderhoud) etc. InventiveNL kan tzt de BIK-aanvragen verzorgen en ondertussen deze lijst bijhouden in haar BIK-portal. Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.