4 interessante subsidies voor bedrijven in 2020

Ben jij benieuwd waar de subsidiekansen voor bedrijven in 2020 liggen? InventiveNL selecteerde 4 subsidies die interessant zouden kunnen zijn voor bedrijven in 2020. Uiteraard kan er dit jaar weer voor innovatieve ontwikkelingen de WBSO-subsidie worden aangevraagd. Daarnaast zal ook de populaire MIT subsidie weer worden opengesteld (vanaf 9 april). Deze regelingen zijn bij de meeste bedrijven wel bekend. Echter, welke subsidies dient men dit jaar nog meer in de gaten houden?

De SLIM-regeling 

De Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen is een nieuwe subsidiemogelijkheid voor scholing in het MKB. Daarnaast kunnen ook grootbedrijven die werkzaam zijn in de sectoren landbouw, horeca en recreatie gebruik maken van deze regeling. Deze subsidie kent vier subsidieonderdelen op het gebied van opleiding en ontwikkeltrajecten voor (MKB) bedrijven:

  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeven van werknemers in de onderneming;
  • Praktijkleerplaatsen die worden aangeboden ten behoeven van een beroepsopleiding in de derde leerweg. Er dient hierbij wel sprake te zijn van een erkend leerbedrijf;
  • Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode om de verbetering van kennis, vaardigheden en beroepshouding bij werknemers tijdens hun werk te stimuleren.

De subsidie dekt maximaal 80% van de kosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van € 500.000,- en de eerste openingsronde is van 2 maart om 12:00 t/m 31 maart 17:00.

 

Compensatie Transitievergoeding 

Werkgevers in Nederland moeten wettelijk gezien loon doorbetalen aan zieke werknemers. Een werkgever kan bij het UWV ontslag aanvragen voor een werknemer die meer dan twee jaar ziek is. Hiervoor moet een werkgever wel ontslagvergoeding betalen. De regeling Compensatie Transitievergoeding is door de overheid in het leven geroepen, zodat werkgevers de betaalde transitievergoeding terug kunnen krijgen. De uitbetaalde transitievergoeding wordt voor 100% gecompenseerd. De compensatie kan alleen niet hoger zijn dan het wettelijk maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was.

Deze regeling kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 2015.

Innowide

Het doel van de Innowide subsidie is zeer innovatieve mkb-bedrijven en start-ups uit Europa naar de voorhoede van de internationale markten te brengen. Daartoe ondersteunt het project deze bedrijven bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten op markten buiten Europa. De ondersteuning bedraagt maximaal 70% van de kosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van € 60.000 per project. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2020.

 

Het MRE Stimuleringsfonds 

Het gaat hier om een regionale regeling van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) waarmee innovatieve samenwerkingsprojecten worden aangemoedigd. Er is subsidie voor Aanjaagprojecten (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en Uitvoeringsprojecten. Deze regeling kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar.

Deze subsidie dekt maximaal 50% van de kosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van € 50.000,-. De tenders sluiten ieder jaar op 1 april en 1 oktober.

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!