Tot €2,5 miljoen euro subsidie voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties!

Sportverenigingen willen graag hun sportaccommodaties goed onderhouden en daarnaast een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Maar dit betekent vaak dat er flinke investeringen gedaan moeten worden, waarvoor niet elke organisatie de financiële middelen heeft. Voorheen hoefden sportverenigingen en sportstichtingen geen btw over contributie af te dragen. Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2019 komen te vervallen. In ruil daarvoor is de subsidieregeling ‘bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) in het leven geroepen.

Wat is het doel van de BOSA-subsidie?

Het doel van de subsidieregeling BOSA is het stimuleren van de (nieuw)bouw, het onderhoud, het beheer en het verduurzamen van sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert deze subsidie ook de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieregeling BOSA subsidieert (ook met terugwerkende kracht) sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden.

Waar krijg je precies subsidie voor?

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Een sportvereniging mag meerdere aanvragen indienen.

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Voorbeeld

Voor dit voorbeeld maken wij gebruik van een fictieve hockeyclub, genaamd ‘ISK’.

ISK is genoodzaakt om lichtmasten voor veldverlichting vervangen. Een aannemer heeft een offerte uitgebracht voor totaal € 50.000. De helft van dit bedrag wordt besteed aan materialen voor de masten en arbeidskosten. De andere € 25.000 wordt besteed aan de aanschaf van LED-verlichting. Over de € 25.000 aan arbeid en materialen kan 20% subsidie worden verkregen, terwijl over de LED-verlichting 35% subsidie kan worden verkregen. In totaal kan ISK aanspraak maken op een subsidie van € 13.750.

BOSA subsidie aanvragen

Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen de subsidieregeling ‘bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ of de subsidiediensten van InventiveNL? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088-4650465.