Heb ik recht op de WBSO-subsidie als ik betaald word voor mijn opdracht(en)?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de meest gebruikte innovatiesubsidies (fiscaal voordeel) in Nederland. Duizenden ondernemers en zelfstandigen die zich bezighouden met technologische vernieuwingen doen jaarlijks een beroep op de WBSO. Echter bestaan er over deze regeling de nodige misverstanden en onduidelijkheden. Het artikel van deze week gaat over de WBSO-subsidie. Wat klopt er wel en wat klopt er niet?

Wat is het doel van de WBSO-subsidie?

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Er kan subsidie worden aangevraagd voor productontwikkeling, voor ontwikkeling van fysieke productieprocessen en programmatuurontwikkeling (in formele programmeertaal). Tot slot kan er ook subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Deze fiscale regeling compenseert (een deel van) de loonkosten en eventuele overige kosten en uitgaven voor WBSO-werkzaamheden. Dit door middel van een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen, dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.

 

Welke gedachten spelen er over de WBSO-subsidie?

“De WBSO-subsidie kan niet worden aangevraagd door ondernemers die betaald worden voor hun ontwikkelingen”

Dit klopt niet! In de voorwaarde van de WBSO wordt niet gesproken over uitsluiting van subsidie als een onderneming betaald wordt voor de ontwikkelwerkzaamheden, om die reden kan deze subsidie gewoon worden aangevraagd (als aan de rest van de voorwaarden wordt voldaan).

 

“De WBSO-subsidie is alleen bedoeld voor grote bedrijven”

Dit klopt niet! Elke ondernemer of zelfstandige die zich bezighoudt met technologische vernieuwingen kan gebruik maken van deze regeling. Ondernemers met een B.V of een N.V. hebben geen minimum aantal WBSO-uren die zij moeten maken om gebruik te maken van de WBSO-subsidie. Dit is wel zo voor zelfstandigen, die moeten namelijk minimaal 500 WBSO-uren maken per kalenderjaar (vanaf het moment dat een aanvraag is ingediend).

 

“De innovatie die ontwikkeld wordt dient vernieuwend te zijn op nationaal of wereldniveau”

Dit klopt niet helemaal! Als een innovatieve ontwikkeling voor de desbetreffende ondernemer technisch nieuw is (op bedrijfsniveau), dan mag je de WBSO-subsidie aanvragen. Dat betekent dat het dus niet zo innovatief hoeft te zijn dat het nergens op de wereld te verkrijgen is. Wel is het zo dat een ondernemer geen WBSO kan aanvragen voor ontwikkeling van producten die vrij verkrijgbaar zijn op de markt.

 

Wat levert de WBSO op?

De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar:

  • 32% over de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40%; en
  • 16% over de resterende S&O-grondslag

Zelfstandigen kunnen op hun beurt, indien ze minimaal 500 uur in S&O steken (vanaf het moment dat een aanvraag is ingediend), de zelfstandigenaftrek verhogen tot € 12.775. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6.391 toepassen op de zelfstandigenaftrek.

N.B. Een WBSO-aanvraag kan doorlopend worden ingediend. De periode waarvoor dat gedaan kan worden, is minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Er kan maximaal drie keer per jaar een aanvraag worden ingediend.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen WBSO of de subsidiediensten van InventiveNL? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel ons op 088-4650465.