Hoe kan ik minder vennootschapsbelasting betalen?

De crisis is alweer even voorbij en vele bedrijven maken gelukkig weer winst. Over deze winsten moeten bedrijven vennootschapsbelasting betalen en dat kan oplopen tot 25%. In dit artikel wordt gesproken over de Innovatiebox en wat de voorwaarden zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen. Wat zou u ervan vinden als u over een deel van de winst maar 7% vennootschapsbelasting hoeft te betalen? Lees verder en kijk of de Innovatiebox voor u van toepassing is.

Wat is de Innovatiebox?

Het fiscale instrument ‘de Innovatiebox’ beloont bedrijven die succesvol innoveren. Deze bedrijven kunnen op grond van de Innovatiebox een lager effectief vennootschapsbelastingtarief (7% in plaats van 25%) krijgen op winsten behaald met in WBSO-projecten ontwikkelde producten of productieprocessen.

Wat is het doel van deze regeling?

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatie door ondernemers en de werkgelegenheid die dit oplevert.

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor de Innovatiebox?

Bedrijven kunnen gebruik maken van de Innovatiebox als zij winsten behalen uit hun eigen innovatieve ontwikkelingen, waarvoor zij een WBSO-verklaring hebben ontvangen. Voor een kleinere belastingplichtige is een WBSO-verklaring voldoende, maar voor een grotere belastingplichtige is naast de WBSO ook één van de volgende zaken vereist:

  • een octrooi;
  • een kwekersrecht;
  • programmatuur;
  • een vergunning om een geneesmiddel op te markt te brengen;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
  • een aanvullend beschermingscertificaat.

Hoe wordt de Innovatiebox berekend?

In dit voorbeeld gaan wij gebruik maken van een fictief bedrijf, genaamd: “Electro Engineering B.V.”

Electro Engineering ontwikkelt zelf een technisch nieuw product. Voor deze ontwikkeling heeft Electro Engineering een S&O-verklaring ontvangen. De eerste twee jaar maken zij elk jaar € 200.000 (voortbrengings-)kosten om het product te ontwikkelen. Aan het begin van het derde jaar komt het product op de markt. Het product levert drie jaar lang winst op, waarvan € 250.000 per jaar is toe te rekenen aan de innovatie waarvoor Electro Engineering een S&O-verklaring heeft ontvangen. Er geldt wel een zogenoemde boxdrempel. De voordelen die een  innovatie of technologie oplevert, vallen pas in de Innovatiebox als zij de voortbrengingskosten hebben gecompenseerd. Zie onderstaand rekenvoorbeeld (dit is een van de methodes die wordt gebruikt, in de praktijk zijn er nog andere methodes die toegepast kunnen worden om de Innovatiebox te berekenen):

Jaar

Voortbrengingskosten

Winst*

Fiscaal

Jaar 1

€200.000,-

0

Voortbrengingskosten mogen via het normale tarief afgetrokken worden.

Jaar 2

€200.000,-

0

Voortbrengingskosten mogen via het normale tarief afgetrokken worden.

Jaar 3

 

€250.000,-

Er mogen pas winsten ondergebracht worden in de Innovatiebox als de voortbrengingskosten zijn gecompenseerd. Dit jaar wordt er €250.000 van de €400.000 aan voort­brengingskosten gecompenseerd. Er moet nog €150.000 gecompenseerd worden.

Jaar 4

 

€250.000,-

Dit jaar wordt het resterende bedrag van €150.000 gecompenseerd. Hierover wordt  het normale tarief betaalt. De rest (€100.000) mag onder­gebracht worden in de Innovatiebox tegen een tarief van 7%.

Jaar 5

 

€250.000,-

De volledige winst van €250.000 mag ondergebracht worden in de Innovatiebox tegen een tarief van 7%.

 *Dit betreft een rekenvoorbeeld van een mogelijke uitkomst. Hierbij wordt er uitgegaan van 25% van de totale winst dat toerekenbaar is aan R&D.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen de Innovatiebox of de diensten van InventiveNL? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088-4650465.