Bestrijden van corona middels tech? Tot € 75.000,- subsidie!

De crisis waarin Nederland, Europa en de wereld zich nu bevinden is anders dan die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. De coronacrisis verandert de manier waarop we samenleven en samenwerken en dat maakt dat we in een uitzonderlijke situatie zijn beland. Het is mooi om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om de maatschappij te helpen. Het SIDN fonds wil, middels de call “Internet tegen Corona”, bijdragen aan een sterke internetoplossing die hulp kan bieden tijdens deze coronacrisis.  

Wat houdt de call “Internet tegen Corona” in?

Binnen de call “Internet tegen Corona” is het SIDN fonds op zoek naar projecten die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waar Nederland nu voor staat. Projecten die zijn gericht op inzicht en grip op de situatie of die gericht zijn op betrouwbare en veilige digitale oplossingen komen voor subsidie in aanmerking. Doorontwikkeling van een bestaand proof of concept, kansrijke concepten of resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 75.000 euro. Kleine experimenten komen in aanmerking voor een maximale bijdrage van 10.000 euro om te komen tot een proof of concept, demo, pilot of experimenteel ontwerp.

Inzicht en grip op de situatie

Dit onderdeel is voor projecten die gericht zijn op het krijgen van inzicht en grip met betrekking tot de pandemie en hoe wij hiermee om moeten gaan. Middels het verzamelen van goede data en kennis (uiteraard op een verantwoorde manier) kan daar beter op ingespeeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan citizen science of andere vormen van slim georganiseerde, hoogwaardige en verantwoordelijke (real time) vormen van dataverzameling en data delen. In combinatie met de inzet van AI kan een bijdrage worden geleverd aan de missie van kennisinstituten en overheden om de uitbraak te vertragen en goed inzicht te krijgen in de pandemie. Zowel op medisch gebied, als daarbuiten.

Betrouwbare en veilige digitale oplossingen

Dit onderdeel is voor projecten die gericht zijn op het zorgvuldig omgaan met data en waarop men kan vertrouwen qua privacy en veiligheid. Vooral nu de maatschappij op grote schaal gebruik maakt van internet om thuis te werken, leren en te leven. Tijdens deze crisis maakt men gebruik van beschikbare middelen en platforms die er al zijn. Het risico hiervan is dat men andere belangen, zoals veiligheid en privacy, uit het oog verliest door juist die platforms en apps te gebruiken die onveilig zijn. Met name in het publieke domein is het goed om hier kritisch naar te kijken.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Het project richt zich op het algemeen belang; dit betekent dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee niet gericht op een enkel bedrijf of een persoon, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact;
  • De resultaten van projecten zijn open toegankelijk en de kennis en ervaringen worden vanzelfsprekend gedeeld;
  • De looptijd van projecten is circa 6 maanden voor Pioniers (kleine experimenten om te komen tot een proof of concept, demo, pilot of experimenteel ontwerp) en 1 jaar voor grotere projecten.
  • De aanvraag kan worden ingediend door een individu, maar alleen als het maximaal aan te vragen bedrag 10.000 euro bedraagt;
  • Aanvragen boven de 10.000 euro: de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting, mits de oprichting definitief is op het moment van toekennen). Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.

Subsidie aanvragen?

Deze call staat open tot 30 juni 2020, maar gezien de urgentie zullen de aanvragen wekelijks beoordeeld worden. Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.