Komt u in aanmerking voor de Innovatiebox?

Regulier of forfait
Als u WBSO voordeel heeft ontvangen dan kunt u ook gebruik maken van de Innovatiebox. Dit is een regeling waardoor uw bedrijf minder belasting hoeft te betalen over innovatiewinsten die u maakt over uw eigen innovatieve werkzaamheden. 

Innovatiebox: Regulier of forfait?

Als u gebruik wilt maken van de Innovatiebox dan heeft u diepgaand inzicht in uw innovatieactiviteiten nodig. Het is gebruikelijk om hierover vooroverleg met de Belastingdienst te voeren. Dit om lastige discussies met de Belastingdienst achteraf te voorkomen. U kunt naast het overlegtraject met de Belastingdienst ook kiezen voor de forfaitaire Innovatiebox. Deze werkwijze is een stuk eenvoudiger en hoeft u geen overleg met de Belastingdienst te hebben.


Voordelen Innovatieboxforfait

Met het forfait wil de overheid innovatie in het MKB stimuleren. U kunt een vast bedrag van 25% van de totale winst in de Innovatiebox plaatsen (tot een maximum van €25.000). Dit bedrag wordt belast tegen een tarief van 5% in plaats van 20% of 25%.

Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan moet u wel gebruikmaken van de WBSO en moet u een innovatief bedrijfsmiddel hebben ontwikkeld. Ook moet u vennootschapsbelastingplichtig zijn en moet u winst maken in het jaar dat u gebruik wilt maken van het forfait.

innovatiebox subsidies inventiveNL

Advies nodig over de Innovatiebox? InventiveNL helpt u graag!

Wilt u weten of de Innovatiebox voor uw bedrijf kan worden toegepast? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Innovatiebox-toepassingsverzoek voor de Belastingdienst? Of wilt u advies over het toepassen van de forfaitaire Innovatiebox-regeling? InventiveNL adviseert u graag over de toepassing van de Innovatiebox. Neem contact op om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de Innovatiebox voor uw bedrijf.