Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren?

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Daarnaast krijgt een bedrijf hierdoor beter opgeleid personeel en zijn deze leerlingen/studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn.

De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling of student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student, of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

  • Leerlingen aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • Praktijkleerplaatsen voor vmbo-leerlingen in het kader van een leer-werktraject;
  • Hbo-studenten die een duaal of deeltijd opleiding volgen in de techniek;
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. De definitieve budgetten voor 2019 zijn nog niet bekend. Zodra deze zijn gepubliceerd, vindt u de actuele cijfers in de onderstaande tabel. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën was in 2018 als volgt:

Categorie             Bedrag
Vmbo             € 1,4 miljoen
Mbo             € 193,9 miljoen
Hbo             € 3,4 miljoen
Promovendi             € 2,8 miljoen

Bron: RVO

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De deadline voor het indienen van een aanvraag ligt op 16 september 2019. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €2700,- per leerling/student, voor 40 weken begeleiding. Mocht er sprake zijn van minder dan 40 weken begeleiding, dan wordt het subsidiebedrag naar ratio uitgekeerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Praktijkleren of de diensten van InventiveNL? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 465 04 65