De NOW-3: wat gaat er veranderen?

Minister Koolmees (SZW) stuurde begin deze maand een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW-3 naar de Tweede Kamer. De derde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als de NOW-1 (maart, april en mei) en de NOW-2 (juni, juli, augustus en september). Wel zijn er een aantal wijzigingen om de NOW-3 beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit. In dit artikel gaan we in op wat de regeling inhoudt en wat er wijzigt ten opzichte van de NOW-1 en NOW-2.

Wat is het doel van de NOW-regeling?

Met de NOW-regeling kan personeel tijdens de coronacrisis worden doorbetaald. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben. De berekening van deze omzetdaling ten opzichte van de referentieomzet is grotendeels afhankelijk van het type bedrijf.

De NOW-3 zet niet meer volledig in op het behoud van werkgelegenheid: het doel is om werkgevers in staat te stellen zich samen met hun werknemers voor te bereiden op en aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Dit vertaalt zich in meer ruimte voor werkgevers om de onderneming te herstructureren en maatregelen te treffen voor op de lange termijn, maar ook in meer aandacht voor van-werk-naar-werk begeleiding van werknemers die met ontslag worden bedreigd. 

Wat zijn de wijzigingen?

De NOW-3 zal negen maanden duren en opgedeeld worden in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.

De NOW-3 biedt ook, steeds per periode en in kleine stapjes, ruimte voor een dalende loonsom zonder dat leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit de NOW-1 en de NOW-2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. Hieronder volgt een opsomming van wijzigingen per periode: 

  • Het maximale percentage van de loonkosten dat bij 100% omzetverlies wordt vergoed, wordt stapsgewijs verlaagd van 90% naar 80% in de eerste periode, 70% in de tweede periode en 60% in de derde periode.
  • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie gaat omhoog. In de eerste periode is het minimale omzetverlies nog steeds 20%, maar in de tweede en derde periode gaat dit naar 30%.
  • Tot slot wordt het maximale bedrag aan loon dat voor vergoeding in aanmerking komt in de derde periode verlaagd van tweemaal het maximum dagloon (€ 9.691,- per maand) naar één keer het maximum dagloon (€ 4.845,- per maand).

Er komt een inspanningsplicht, wat houdt dat in?

Er komt een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met het sociaal pakket ter waarde van € 1,4 miljard. Dit pakket voorziet onder andere in bemiddeling van werk-naar- werk en in scholing. Met de wijzigingen in de NOW-3 kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen doen die hun bedrijf gezond houden. UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november 2020 te openen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen van de NOW3 en hoe InventiveNL jou kan helpen?  Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.