Praktijkleren: belangrijke wijzigingen vanwege coronacrisis

Eind mei van dit jaar zijn er een aantal belangrijke wijzigingen van de subsidieregeling Praktijkleren gepubliceerd. Het is mogelijk om een voorschot aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo (BBL-studenten) en er is een afwijkende berekeningswijze voor gerealiseerde praktijkleerplaatsen.

De subsidieregeling Praktijkleren in het kort

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Deze regeling is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling/student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding binnen het leerwerktraject. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €2.700 per leerling/student, voor 40 weken begeleiding. Mocht er sprake zijn van minder dan 40 weken begeleiding, dan wordt het subsidiebedrag naar rato uitgekeerd.

 

Voorschot voor praktijkleerplaatsen

Vanwege de coronacrisis ontstaat er een financiële druk op bedrijven en dit brengt de continuïteit van de praktijkleerplaatsen voor de beroepsbegeleidende leerweg in gevaar. Het doel is om, middels deze voorschotmogelijkheid, de praktijkleerplaatsen ook tijdens de coronacrisis te behouden. Werkgevers kunnen een aanvraag voor een voorschot indienen van 2 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.

De hoogte van het voorschotbedrag wordt berekend aan de hand van het aantal weken dat voor de desbetreffende praktijkleerplaats reeds onderricht in de praktijk heeft plaatsgevonden in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020, waarbij het aantal weken wordt vermenigvuldigd met € 42,50.

 

Afwijkende berekeningswijze

Voor dit jaar is een afwijkende berekeningswijze geïntroduceerd voor gerealiseerde praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Normaal krijgen bedrijven subsidie over het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden, maar vanwege de coronacrisis kan het zo zijn dat studenten niet alle weken stage hebben kunnen lopen. Dit zou weer leiden tot een lager subsidiebedrag voor de ondernemer en dit is een onwenselijke situatie.

Daarom is nu bepaald dat bedrijven alsnog subsidie krijgen over de weken waarin geen stage is gelopen vanwege de coronacrisis.

 

Subsidie Praktijkleren aanvragen

Heb je in het studiejaar 2019-2020 een leerling of student begeleid en wil je daarvoor subsidie aanvragen? Of wil je meer informatie over de subsidie? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op!