SLIM-subsidie: Tot 80% subsidie voor leven lang ontwikkelen van werknemers!

Veel werknemers willen zichzelf graag ontwikkelen, maar binnen het MKB ontbreekt het vaak aan geld, kennis of capaciteit om de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden. Ben jij een MKB’er en wil jij jouw medewerkers de mogelijkheid geven zichzelf verder te ontwikkelen? Dan is de SLIM-regeling een interessante subsidie voor jou!

Leven Lang ontwikkelen van werknemers

De SLIM-regeling was al een tijdje openbaar, maar het was niet helemaal duidelijk wat deze regeling precies inhield. De minister kreeg de afgelopen periode feedback van relevante partijen over de opzet en het doel van de regeling. Na het in overweging nemen van alle reacties is de minister tot een definitieve versie van de regeling gekomen. In dit artikel gaan wij in op de definitieve versie en de belangrijkste wijzigingen.  

Belangrijke punten uit de SLIM-subsidie

 1. In eerste instantie zullen de aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Tenzij het subsidieplafond wordt overschreven, want dan zal er worden geloot onder alle ingediende en goedgekeurde aanvragen;
 2. Er zullen twee aanvraagtijdvakken zijn in 2020. Het eerste tijdvak begint op 2 maart om 12:00 t/m 31 maart 17:00, het tweede tijdvak begint op 1 september 09:00 t/m 30 september 17:00;
 3. Er kan per tijdvak één aanvraag ingediend worden per bedrijf, wel kan een aanvraag meerdere activiteiten omvatten.

Voor wie is de SLIM-subsidie interessant?

 • MKB’ers in het algemeen;
 • Grootbedrijven die werkzaam zijn in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • Samenwerkingsverbanden binnen het MKB, waarbij organisaties zoals brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen als hoofdaanvrager kunnen dienen.

Welke onderdelen komen in aanmerking voor subsidie?

 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeven van werknemers in de onderneming;
 • Praktijkleerplaatsen die worden aangeboden ten behoeven van een beroepsopleiding in de derde leerweg. Er dient hierbij wel sprake te zijn van een erkend leerbedrijf;
 • Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit het perspectief van de onderneming;
 • Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode om de verbetering van kennis, vaardigheden en beroepshouding bij werknemers tijdens hun werk te stimuleren.

Hoogte van de subsidiebedragen

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. De subsidiabele kosten dienen minimaal 5000 euro te bedragen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

 • Voor MKB’ers in het algemeen geldt een maximale subsidiebedrag van € 24.999,-;
 • Voor MKB’ers of grootbedrijven uit de landbouwsector geldt een maximale subsidiebedrag van € 20.000,-;
 • De maximale subsidie voor grootbedrijven uit de horeca of de recreatiesector bedraagt € 200.000,-;
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt € 500.000,-;
 • Bedrijven die een praktijkleerplaats aanbieden voor derde leerwegtrajecten hebben recht op een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats (40 weken begeleiding).

Slim-subsidie aanvragen?

De verwachting is dat de subsidie overvraagd zal worden vanwege de populariteit. Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies.

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!