Aanvraagronde subsidie Duurzame Innovatieve Scheepsbouw (DIS) opent binnenkort

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aangekondigd dat de regeling Duurzame Innovatieve Scheepsbouw (DIS) hoogstwaarschijnlijk dit najaar zal worden opengesteld. Daarnaast kondigde het ministerie aan dat de looptijd van de regeling met bijna drie jaar wordt verlengd, tot en met 30 april 2023 (in plaats van 14 mei 2020).

Wat is het doel van de DIS regeling?

Het doel van de regeling Duurzame Innovatieve Scheepsbouw (DIS) is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. De regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Deze projecten dragen bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus. Deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door scheepswerven die een scheepsbouwinnovatieproject willen uitvoeren.

Wat levert deze subsidie op?

Deze subsidie dekt 25% van de subsidiabele kosten en tot een maximum subsidiebedrag van €1.250.000.

Dit is een contante subsidieregeling en dat betekent dat je het subsidiebedrag op jouw rekening gestort krijgt. Deze subsidie mag ook gecombineerd worden met de WBSO regeling.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie, dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De aanvrager is een scheepswerf;
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring;
  • Het betreft de ontwikkeling van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies, of op de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie;
  • De ontwikkeling is bestemd voor: zeeschepen of binnenvaartschepen met een minimaal tonnage van 100 bruto ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst (met uitzondering van vissersvaartuigen), sleepboten met een minimaal vermogen van 365 kW of voor drijvende en bewegende offshore-constructies;

Subsidie Duurzame innovatieve scheepsbouw aanvragen?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de DIS-subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.