Subsidie Praktijkleren aanvragen in 2023

Heb je een bedrijf en denk je erover om leerlingen in dienst te nemen? Met de Subsidie Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden.

Voor wie kan de Subsidie Praktijkleren aangevraagd worden?

Tot en met half september kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor afgelopen studiejaar in de volgende categorieën:

  • Mbo-studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgden. BOL komt niet in aanmerking! Verreweg het meeste budget van de regeling is hiervoor bestemd.
  • Praktijkleerplaatsen voor leerlingen die in het laatste jaar zaten van het praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso) evenals vmbo-leerlingen met een leer-werktraject.
  • Hbo-studenten die een duale of deeltijdopleiding volgden in de categorieën techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.
  • Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die tijdelijk waren aangesteld of een arbeidsovereenkomst hadden bij een universiteit.

Meer informatie?

Graag informeert InventiveNL u over de mogelijkheden en verzorgt de subsidieaanvragen Praktijkleren voor uw bedrijf. Ook adviseren we graag over combinaties van subsidies en alternatieven zoals een plaatsing van een leer/werkplaats op het stap-budget portaal