De TOZO regeling is uitgebreid

De TOZO is een overbruggingsregeling voor zelfstandigen waarmee zij een beroep kunnen doen op twee voorzieningen, namelijk: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De kring van rechthebbenden in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is uitgebreid. Deze uitbreiding was al aangekondigd, maar is sinds begin deze week officieel gepubliceerd.

De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. De TOZO bestaat uit zelfstandigen die op 17 maart 2020 als zodanig werkzaam waren en financieel zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1500 netto. Voor alleenstaanden is dit € 1050 netto. De lening voor bedrijfskapitaal kent een maximum van € 10.157. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat deze verwacht dat het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

Wat zijn de aangepaste voorwaarden?

  • De zelfstandige is tenminste 18 jaar en mag ouder zijn dan de pensioen gerechtigde leeftijd;
  • De zelfstandige is woonachtig in Nederland of is rechtmatig woonachtig in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland, maar oefent zijn eigen bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
  • De zelfstandige is in Nederland woonachtig én voert het eigen bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland of heeft het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd in een ander land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
  • Er dient te worden voldaan aan het urencriterium en dat betekent dat de zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar ten behoeve van het bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam moet zijn geweest.

TOZO aanvragen?

Een aanvraag voor de TOZO regeling kan ingediend worden bij jouw Gemeente.