Welke verklaring heb je nodig voor de NOW-regeling?

In de huidige samenleving is het voor veel bedrijven lastig om het hoofd boven water te houden. Om bedrijven te helpen heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen, namelijk de NOW-regeling. Om in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van een derden- of accountantsverklaring.

Wat is de NOW-regeling?

NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Met deze regeling worden bedrijven geholpen die door deze crisis verwachten dat hun omzet met minstens 20% daalt. Om het personeel tijdens deze periode door te kunnen betalen, kan de ondernemer voor maximaal tweemaal drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De eerste twee aanvraagrondes zijn al afgerond en 1 oktober is de derde aanvraagronde gestart. Je hebt tot 30 juni 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Heb je tijdens de eerste periode (tussen 6 april en 5 juni 2020) een aanvraag ingediend? Dan kun je de verklaring waarin de hoogte van het omzetverlies is vastgesteld indienen. Dien je geen verklaring in? Dan ontvang je geen tegemoetkoming en dient het ontvangen voorschot terugbetaald te worden. 

Welke verklaring heb je nodig: derden- of accountantsverklaring?

Zoals hierboven staat beschreven moet de aanvrager na de aanvraagperiode een verklaring indienen waarin het omzetverlies staat vermeld. Op basis van het verleende voorschot en de definitieve tegemoetkoming wordt de verklaring opgesteld door een gecertificeerde accountant, administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Deze verklaring wordt  derdenverklaring genoemd. Op basis van de onderstaande gegevens wordt deze verklaring opgesteld:

  • de hoogte van het voorschot is tussen €000 en €100.000;
  • de definitieve tegemoetkoming is tussen €000 en €125.000.

Wanneer de verklaring wordt opgesteld door een registeraccountant of gecertificeerde accountantsadministratieconsulent, ontvang je een accountantsverklaring. Op basis van de onderstaande gegevens wordt de accountantsverklaring opgesteld:

  • de hoogte van het voorschot is €000 of meer;
  • de definitieve tegemoetkoming is €000 of meer (ongeachte de hoogte van het voorschot).

Van 7 oktober t/m 23 maart 2021 kan de derdenverklaring ingediend worden. Uiterlijk 30 juni 2021 dient de accountantsverklaring ingediend te zijn bij het UWV.

Meer weten?

Heb je nog vragen met betrekking tot de NOW-regeling, derden- of accountsverklaring? Neem contact met ons op.