VIA 2020: innovatieve MKB’ers in de noordelijke provincies krijgen tot € 100.000,- subsidie

Op maandag 4 mei gaat de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2020 regeling open voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Middels deze regeling kunnen innovatieve MKB-bedrijven in het noorden van het land subsidie krijgen voor technisch innovatie ontwikkelingen, softwareontwikkeling of voor het inhuren van een organisatieadviseur. Bedrijven krijgen tot 50% van hun kosten vergoed met een maximum subsidiebedrag van € 100.000,-.

Waar richt de VIA 2020 regeling zich op?

De subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) richt zich op projecten die bijdragen aan de innovatiekracht in de noordelijke regio en/of een koolstofarmere economie. Middels deze regeling kan men subsidie krijgen voor zowel industrieel onderzoek alsook experimentele ontwikkeling (denk hierbij aan het ontwikkelen van een prototype). Voor softwarematige prototypes kan een aanvraag ingediend worden om de technische haalbaarheid te onderzoeken en het werkingsprincipe van de (deel)prototypes aan te tonen. Tot slot kan deze subsidie zowel door een individueel MKB-bedrijf worden ingediend alsook door een samenwerkingsverband van verschillende MKB-bedrijven.

 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
  • Materialen voor een prototype;
  • Huur van apparatuur en uitrusting;
  • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een technisch nieuw product of een innovatie dienst of procedé (nieuw voor het bedrijf);
  • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
  • Het is bij een samenwerkingsproject niet toegestaan om per onderneming meer dan 70% van de kosten voor rekening te nemen;
  • Vóór het indienen van de subsidieaanvraag zijn er geen verplichtingen aangegaan;
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;

 

VIA 2020 subsidie aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de VIA subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.