WBSO-deskcontroles vanuit RVO

Vanwege het coronavirus is er veel veranderd bij organisaties, zo ook de manier waarop RVO WBSO-controles uitvoert. Na afloop van elk WBSO-kalenderjaar en de realisatiemelding controleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs of je hebt voldaan aan de administratieve verplichtingen. Meestal maakte een RVO adviseur een afspraak om op locatie de WBSO-administratie van het voorgaande jaar te controleren. Echter is de situatie gewijzigd en wordt er nu vooral een zogenaamde WBSO-deskcontrole uitgevoerd. Hiermee controleert RVO op afstand of jouw administratie voldoet aan de voorwaarden.

Wat houdt een deskcontrole in?

Door de coronamaatregelen voert RVO momenteel geen bedrijfsbezoeken over het kalenderjaar 2019 uit, maar wordt de WBSO gecontroleerd in de vorm van deskcontroles. Bij een bedrijfsbezoek kunnen medewerkers een mondelinge toelichting geven op hun administratie, waarbij met name de projectadministratie van de WBSO-projecten vaak toelichting nodig heeft. Bij een deskcontrole is dit in principe niet mogelijk, aangezien jij de gevraagde documenten digitaal dient aan te leveren. Een goede voorbereiding van een deskcontrole is cruciaal!

Binnenkort een deskcontrole?

Wanneer je in de steekproef voor een WBSO-deskcontrole valt, benadert RVO je rechtstreeks. Dit gaat niet via een subsidieconsultant. Ons advies is om contact op te nemen met onze consultants, wanneer RVO jou benaderd heeft. Samen kunnen wij deze controle goed voorbereiden, zodat je niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

WBSO in het kort

De WBSO subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. Deze fiscale regeling compenseert (een deel van) de loonkosten en eventuele overige kosten en uitgaven voor S&O-werkzaamheden. Dit door middel van een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen of door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.

Meer weten?

Heb je vragen over de deskcontroles of de WBSO in het algemeen? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.