Wijzigingen nieuwe regeling SDE++

Van 24 november t/m 17 december wordt de SDE++ voor het eerst opengesteld voor aanvragen. De regeling richt zich met het vernieuwde SDE++ nu ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO₂ .Voor deze ronde is 5 miljard euro beschikbaar.  Hieronder nemen wij nog eens kort de nieuwe regeling door.

Wat is de SDE?

SDE is de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie.. Met deze subsidie kan er financiële steun ontvangen worden voor het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld uit zonnepanelen, windenergie of biomassa centrales. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie. Dit najaar gaat de nieuwe regeling, de SDE++, van start. Dit is een verbreding van de oude SDE+ regeling. De nieuwe SDE++ levert een forse bijdrage aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Staatssteun en elektrificatie

Er komt een wijziging in de categorieën elektrische boiler en productie van waterstof door elektrolyse. De Europese commissie kan alleen instemmen met CO₂ -reducerende technieken als die naar verwachting elk kalenderdaar tot netto CO₂ -reductie leiden. Het aantal draaiuren voor de elektrificatie-opties worden daarom de eerste jaren beperkt. Deze gemiste uren mogen in latere jaren ingehaald worden, omdat het aandeel hernieuwbare elektriciteit dat groter is.

De elektrische boiler wordt voor meer toepassingen opgesteld, maar de temperatuurgrens wordt gesteld om vooral toepassingen mogelijk te maken waar geen efficiëntere alternatieven voor zijn. Tot slot zal bij de categorieën elektrische boiler, CCS en restwarmte achteraf worden getoetst of er sprake is van overstimulering (op grond van het milieusteunkader).

CCS (CO₂  afvang en opslag)

Er zal een bedrag betaald moeten worden door partijen die CSS willen toepassen als zij het transport en de opslag van CO₂  door een derde partij laten doen. Dit bedrag is lager dan waar oorspronkelijk van is uitgegaan bij het advies over basisbedragen voor de komende openstellingsronde.

Aquathermie

De categorie voor thermische energie uit afvalwater zal ook open worden gesteld voor thermische energie uit drinkwater.

Wind

Voor de komende openstellingsronde geldt er een gemeentelijke indeling voor windsnelheden.

Emissiehandel ETS

Er wordt in de komende SDE++ aanvraagronde ook rekening gehouden met de opbrengsten of vermeden kosten als gevolg van het ETS. Er wordt per categorie bepaald of deze correctie wel of niet van toepassing is.

Fasegrenzen en banking

De fasegrens is deze aanvraagronde verlaagd van 70 euro naar 65 euro per ton CO₂ .

SDE++ aanvragen of meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.